– For mange ulykker

Fagfolk innen helse, miljø og sikkerhet har lenge vært bekymret for situasjonen i landbruket. Nå trappes den forebyggende innsatsen opp.

MANGE SKADER: Norske bønder utsettes ofte for uhell med personskade. Nå trappes arbeidet opp med å snu utviklinga. 

arkiv

NAMSOS: – Det er høysesong for avvikling av kursene våre innen praktisk HMS fra oktober og fram til påske. I tillegg er det betydelig interesse for et helt nytt kurs knyttet til varme arbeider, sier Halle Arnes, fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgivning (NLR).

Han mener helse, miljø og sikkerhet har kommet høyere opp på dagsordenen i næringa gjennom slike kurs. I tillegg merker NLR-rådgiverne økt etterspørsel etter veiledning på det enkelte gårdsbruk.

– Også forsikringsselskapene er pådrivere for økt bevissthet. De er svært engasjert i arbeidet med å forebygge risiko og redusere antall skader, slik at en dyster statistikk kan snus, sier Arnes.

– Vi er opptatt av at bøndene skal være best mulig orientert og ha høy bevissthet rundt betydninga av eget HMS-arbeid, så her finnes det et stort potensial for samarbeid på tvers av fagmiljøene, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landbruksforsikring.

Hun er bekymret over det høye antallet skader og uhell i landbruket, som blant annet er dokumentert i rapporten «Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket» fra forskningsstiftelsen Bygdeforskning.

– Minst seks prosent av bøndene utsettes årlig for ei ulykke med person- skade. Mange av dem kunne vært unngått ved bedre sikring og økt bruk av verneutstyr.