Lierne spør bedriftene hva kommunen kan bli bedre på

– Vi har fått klare svar

Vegstandarden i kommunen og tilgangen på internett og fiber er blant tingene som må bli bedre for at næringslivet i kan utvikle seg, mener bedriftslederne i kommunen.

Fornøyd: Rådmann og prosjektansvarlig for spørreundersøkelsen, Karl Audun Fagerli, sier de er fornøyd med at såpass mange av bedriftene i Lierne har svart på undersøkelsen. 

arkiv

LIERNE: I forbindelse med omstillingsprosjektet Lierne kommune er en del av, har de spurt bedriftsledere i kommunen om hvor næringsvennlig kommunen er. Gjennom en undersøkelse som Innovasjon Norge har tatt initiativ til, har 58 av i alt 89 bedrifter svart på en rekke spørsmål om både infrastruktur, informasjonen de får fra kommunen i byggesaker og når det er snakk om bedriftsutvikling, samt hva de mener om tilrettelegginga fra kommunen.

Fornøyde

– For det første er vi veldig fornøyd med deltakelsen på undersøkelsen. En svarprosent på 65 prosent, noe som betyr at de svarene vi får vil være representative for bedriftene i kommunen, sier prosjektansvarlig for spørreundersøkelsen og rådmann i Lierne, Karl Audun Fagerli.

– Jeg er spesielt godt fornøyd med at vi har fått høy poengsum når det kommer til at bedriftene har tillit til at de får rettferdig saksbehandling. Pluss at de fleste mener de blir møtt med respekt og vennlighet, fortsetter Fagerli.

Internett kommer

– I undersøkelsen opplyser de aller fleste at standarden på vegnettet og tilgangen på fiber og internett kunne vært bedre. Hva tenker du om det?

– Det tar vi selvfølgelig til oss, men det skal være sagt at fra undersøkelsen ble gjennomført til nå, har vi kommet i gang med å gi over 400 husstander tilgang til fiber. I løpet av høsten og fram til jul skal alle bedrifter i Lierne ha god internetttilgang og som sagt skal over 400 husstander ha fått oppgradert internettilgangen, forklarer Fagerli.

Under punktet om infrastruktur ble bedriftene oppfordret til å gi noen utfyllende kommentarer, og her er det vegstandarden som får gjennomgå.

– Standarden på både fylkesveger og kommunale veger er den største trusselen for næringsutvikling i kommunen. Det hjelper lite med omstillingstilskudd når næringslivet blir belastet flere hundre tusen kroner hvert år i økte transportkostnader som følge av standarden på vegene, skriver en av dem som har svart.

Bruke for alt det er verdt

– Vegene får vi ikke gjort noe med ennå, men vi skal bruke disse svarene for alt det er verdt i samtaler med Vegvesenet. Det kan ikke fortsette slik, spesielt ikke dette med at det nå ble satt krav til redusert akselbelastning på lastebilene om våren. Her blir flere bedrifter skade- lidende. Fortsetter det slik, blir vi satt mange år tilbake i tid, sier Fagerli.

Han forklarer videre at undersøkelsen viser at det er ting kommunen får høy poengsum på, og ting som de kan ta tak i.

– Dette er et forstudie som vi skal jobbe videre med, og svarene skal vi ta med oss også etter at omstillingsprosjektet er over. Framover skal vi ta tak i de tingene bedriftene mener vi burde bli bedre på, sier Fagerli.