Bindal blir en politiutkant

Politireformen krever at minst 90 prosent av befolkninga skal ha maks 45 minutter reiseveg til nærmeste tjenestested. Det kan samtlige bindalinger se langt etter.

Langt: Det blir langt for ordfører Britt Helstad og de andre bindalingene om de må møte på politistasjonen for å søke om pass. 

arkiv

STEINKJER: – Ingen innbyggere i Bindal kommer seg til Kolvereid på den tida, så jeg håper den politikontakten vi får kan være i kommunen to dager og at den kan utføre noe arbeid som folk vanligvis må reise til politikontoret for å gjøre, sa ordfører Britt Helstad under møtet med politimester Nils Kristian Moe.

I likhet med de fleste ordførerne i Namdalen, har hun innsett at lensmannskontoret forsvinner, og blir erstattet med en politikontakt som skal være til stede i kommunen minst én gang i uka.

– Jeg håper denne kontakten kan få mulighet til å utføre flere oppgaver enn bare å skape relasjoner i bygda. Vi blir virkelig en utkant. Vi er avhengige av politiet i Namdal, det blir ikke slik at politiet i Nordland vil kunne avlaste om patruljen er langt unna, sier Helstad som kan regne med å få ønsket sitt oppfylt.

– Oppgavene til de nye politikontaktene er ikke klare ennå, men innspillet fra Bindal skjønner jeg godt, sier politimester Nils Kristian Moe og legger til:

Bindal har i dag en lensmann som er i kommunen et par dager i uka. Selv om lensmannen forsvinner, skal han erstattes med noe som er bedre. Ikke dårligere.