Må bygge ut begge skolene i Overhalla?

Helt fullt på to skoler

Elevtallene i Overhalla vokser med rekordfart og skolekapasiteten er nesten sprengt.

UTBYGGING: I løpet av kort tid må Overhalla kommune ta stilling til hvordan de skal øke kapsiteten ved Hunn skole. 

arkiv

OVERHALLA: – Vi velger å se det som ei positiv utfordring, men det er helt klart en situasjon vi må løse raskt, sier rådmann Trond Stenvik.

Allerede fullt hus

Bare ett år etter at det nye barneskolebygget ved Overhalla barne- og ungdomsskole (Obus) åpnet, er det allerede behov for mer plass.

Det kommer fram i tilstands- og utviklingsrapporten for grunnskolene i Overhalla som legges fram i formannskapet 3. oktober.

– Med den utviklinga vi har hatt de siste årene og nytt boligfelt i skolens område, er det grunn til å tro at elevtallene vil øke ytterligere, sier han.

Tallene for barneskolen viser at det fra høsten 2017 vil være over 30 elever på seks av sju klassetrinn, noe som gjør at romkapasiteten/romstørrelsen ikke er tilstrekkelig med tanke på store klasser eller oppdeling av klasser. Også ungdomsskolen vi få samme utfordring i årene framover, blant annet fordi elevtallet på Hunn vokser raskt, elever som skal over til Obus fra 8. klasse.

Øker med 40 på fem år

Prognosene viser at elevtallet ved Hunn skole vil øke fra 147 til 187 elever innen 2021.

– Tallene vi nå legger fram er reelle ut fra den bosettinga vi allerede har på Skage. Ved ytterligere utbygging av boligområdene, vil elevtallene etter all sannsynlighet stige, og romkapasiteten vil ikke være tilstrekkelig, uttaler rådmannen.

– Når legger du fram en ny skolesak?

– Vi har såvidt startet prosessen og vil forberede en sak i forbindelse med budsjettarbeidet nå i høst. Det er derfor for tidlig å si hva som kommer, men vi må se på helheten når det gjelder skolekapasitet, både med tanke på elevtallene de kommende årene og befolkningsutvikling i lengre perspektiv, sier Stenvik

I framskrivingstallene fra Statistisk sentralbyrå for befolkningsutviklinga i Overhalla, antydes det en vekst på minst 25 prosent til 4.700 innbyggere. Takten per i dag antyder at veksten blir enda høyere, kanskje opp mot 40 prosent befolkningsvekst.

– Det er selvsagt hyggelig å registrere at vi vokser og er attraktive, men samtidig gir det også nye utfordringer som må løses på lengre sikt, sier Stenvik.