Takker nei til støtte til kreftkoordinator

Til tross for at Kreftforeningen har lovet 60 prosent finansiering av felles kreftkoordinator i ytterligere ett år, velger trolig kommunene i Ytre Namdal og Bindal egne løsninger fra neste år.

ARBEIDSGIVER: Helse- og sosialsjef Ivar Kvalø og Vikna kommune har hatt ansvaret for stillinga som felles kreftkoordinator for Ytre Namdal og Bindal. 

arkiv

RØRVIK: Det opplyser helse- og sosialsjef Ivar Kvalø i Vikna. Det er Vikna kommune som har hatt personalansvaret for kreftkoordinatoren i Ytre Namdal og Bindal de tre årene ordninga nå har vart.

Prosjektstillinga opphører fra 1. mars 2017, og det ble blant annet reist spørsmål i siste kommunestyremøte i Nærøy om hva som skjer videre med det vellykka tilbudet. Kreftforeningen har de tre første årene av ordninga finansiert 75 prosent av stillingene, mens kommunene har dekket de resterende 25 prosentene.

Har kompetansen selv

Ifølge helse- og sosialsjef Kvalø har det nylig vært avholdt et møte mellom kommunene i Ytre Namdal, og signalene der var at kommunene heller går for egne tilbud.

– Det var Nærøy som gikk i bresjen for dette valget, opplyser han.

– Men vi ønsker dialog med Kreftforeningen om hvordan vi skal koordinere innsatsen, sier Ivar Kvalø.

Årsaken til at kommunene nå ønsker å ta seg av oppfølgingsarbeidet for denne pasientgruppa, er rett og slett at kommunene selv har utdannet personell og innehar kompetanse på området.

– Vi vil bruke egen ressurser og kompetanse, og vi vil spille på kompetansen til hverandre. I sum tror jeg det blir et godt breddetilbud, sier helse- og sosialsjefen i Vikna.

Tilbudet like bra

Det blir naturligvis opp til hver enkelt kommune å prioritere midler til arbeidet og få budsjettert med disse midlene framover.

– Men dere går glipp av en del økonomisk støtte?

– Jo, vi mister litt støtte, men vi sitter jo på ressursene selv, forklarer Kvalø.

Han viser til at flere av kommunene har fått utdannet kreftsykepleiere selv.

– Og utgangspunktet vårt er selvsagt at tilbudet skal bli like bra videre framover, understreker helse- og sosialsjefen i Vikna.

Det er Ann Marit Pedersen som har innehatt prosjekt- stillinga som kreftkoordinator for Ytre Namdal og Bindal disse tre årene.