200 foreldre brydde seg

Mot handler blant annet om å bry seg, og de 200 foreldrene som var på Mot-kveld i Overhalla brydde seg. De hadde ikke noe valg.

AKTIV: Foreldrene ble utfordret både til diskusjoner og på hvordan de møter andre mennesker. 

ENGASJERT: Regionleder imot, Bjørg-Elin Moen, PhD holdt et engasjerende og underholdende foredrag i Overhalla onsdag kveld. 

arkiv

OVERHALLA: – Hvilke forventninger hadde dere før dere kom hit?

Folk hadde knapt nok fått satt seg før Bjørg-Elin Moen, regionleder i Mot, fyrte løs og fikk folk ut av ettermiddagsdvalen.

– Avklaring av forventninger, altså kommunikasjon, er et grunnleggende element for å forebygge konflikter, sa hun.

Foredraget som både engasjerte og underholdt tok for seg tre hovedelementer i møtet med barn og unge; å skape godfølelsen, bakgrunnsforståelse og tøff kjærlighet.

Overhalla kommune er med i et Mot-prosjekt som heter «Skolen og barnehagen som samfunnsbyggere». Hvor målet for Mot er å styrke samarbeidet med kommunene og i tillegg bidra mer mot yngre barn.

– Nå har lærerne, barnehageansatte, flyktningtjenesten og nå altså foreldrene i Overhalla fått dette foredraget som en del av en felles plattform i det forebyggende arbeidet blant barn og unge på alle arenaer. Tilbakemeldingene er gode, sier Lene Jensen Viken, prosjektleder rus og forebyggende arbeid i Overhalla kommune.

Det magiske ordet

– Vil dere ha et magisk ord?

200 foreldre mumlet forventningsfullt og nikket samtykkende.

– Ennå! Du har ikke gjort det – ennå, du klarer det ikke – ennå, du orker det ikke – ennå. Ordet som bygger opp og skaper en god følelse – det gir forventninger og mål å strekke seg etter hvis man tenker positivt, smilte Moen.

Hun hadde forsamlingas fulle oppmerksomhet mens hun i de neste to timene forklarte omkring «selvfølgeligheter» og oppførsel på en måte som gjorde at ting ikke lenger var like selvfølgelig.

– Har dere noen gang spurt dere selv hvorfor? Hvorfor reagerer og gjør ungdommene våre som de gjør, hva er bakgrunnen for reaksjonen, vi må våge å stile spørsmål før vi svarer med en reaksjon, sa hun.

Moen snakket også om det å sette grenser, gi tydelige beskjeder og vise at man tør å bry seg.

Virker Mot?

– Nå tenker kanskje noen at de foreldrene som trenger å høre dette mest, de er ikke her, sa hun retorisk.

– Da er det opp til oss andre å følge litt ekstra med de barna og ungdommene. Alle har et ansvar for å bygge opp en sunn kultur i nærmiljøet, mente hun.

Noen kommuner har valgt å avvikle sitt Mot-samarbeid og et åpent spørsmål er; virker Mot, og er det noen målbare effekter av snart 20 år med Mot i skoler og kommuner?

– I Overhalla mener vi det, og en viktig årsak er at Mot-arbeid og Mot-tankegangen er forankret i alle ledelsesnivå i kommunen, og så har vi ungdommene selv som bekrefter dette, sier hun.

– På hvilken måte?

– Vi vet ut fra elevundersøkelsene vi gjør hvert år at ungdommene selv synes Mot er viktig, sier Viken.

– Hvorfor?

– Ungdommene er gira på Mot, og interessert i det Mot står for sier hun.

Blant annet peker ungdommene selv på at de blir mer bevisste på å ta gode valg.

– Vi ser også at antallet ungdommer som vil være med og gjøre en jobb for Mot øker for hvert år. For Overhalla kommune er derfor Mot en viktig del av det forebyggende arbeidet vi driver og en rød tråd i en rekke aktiviteter for ungdommer, sier hun.

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse i 2012 viste blant annet at det i Mot-kommuner og ved Mot-skoler er betydelig mindre mobbing enn landsgjennomsnittet.

Om Mot virker også på foreldre og andre voksne?

De 200 foreldrene fikk i alle fall mye å tenke på og noen nye verktøy i møtet med både egne, og andres barn og ungdommer etter Mot-kvelden i Horisonten.