Vikna kommunestyre ønsker egentlig ei kommunesammenslåing:

Holder døra vidåpen

I etterkant av viknværingenes nei til intensjonsavtalen med Nærøy, holder et enstemmig kommunestyre døra vidåpen for ei kommunesammenslåing.

ENIGHET: Sture Karlsens (Ap) innledningsinnlegg ble svært representativt for debatten i Vikna kommuenstyre: alle ønsker kommunesammenslåing – med et annet administrasjonssenter. 

ROS: Ordfører Amund Hellesø (nr. tre fra venstre) roste administrasjon og politikere for jobben med folkeavstemninga, assisterende rådmann Trine Kvalø (til venstre), rådmann Roy Harald Ottesen og varaordfører Merethe Lervåg (SV). 

arkiv

RØRVIK: – Kommunestyret tar resultatet av folkeavstemninga til etterretning, og går ikke inn for en kommunesammenslåing med Nærøy kommune basert på framforhandlet intensjonsavtale, heter det i vedtaket fra torsdagens møte.

Men både innleggene i møtet og resten av vedtaket er svært så positivt til ei framtid sammen med naboene. Plassering av administrasjonssenteret på Kolvereid var det som fikk det store flertallet til å vende avtaleforslaget ryggen. Samtidig er det et bredt ønske om kommunesammenslåing – dersom Rørvik blir senter. Men det skal dryppe noe på Kolvereid også, er hovedoppsummeringa av debatten.


Et flertall totalt


– Vi har tro på et framtid med felles kommune. Intensjonsavtalen var imidlertid for uklar. Likevel er det feil å si at vi mislyktes, vi er kommet et godt stykke på veg. I Vikna er vi tydelige på at Rørvik er senteret, men Kolvereid må ikke komme ut som taper. Alle er tjent med et sterkt senter i den delen av kommunen også, sa Sture Karlsen (Ap) innledningsvis i debatten.

Ap-veteranens innlegg var representativt for alle som tok ordet. Og både varaordfører Merethe Lervåg (SV) og Bjørn Ola Holm (V) hadde kommet fram til at det totalt i begge de to kommunene var et flertall for kommunesammenslåing i folkeavstemningene.

– Det er noe vi vil, men vi får det ikke til, sa Holm.


Styrte unna ordkrigen


Bortsett fra en sideblikk på Romerrikets historie med adresse til Nærøy og den tilsvarende debatten der fra Merethe Lervåg, så var det ingen som ble fristet til å gi noen karakteristikker av naboene etter reformavstemningsresultatet.

Alle partiledene var blitt enige om et omforent, felles forslag til vedtak, som fikk hundre prosent oppslutning. «En helhetlig og god samfunnsutvikling i Ytre Namdal med de utfordringer kommunene står overfor tilsier at Vikna kommunestyre vil arbeide videre for kommunesammenslåing, der Rørvik er kommunesenter. Det forutsettes imidlertid en balansert utvikling i hele den nye kommunen og Ytre Namdal/Bindal-regionen» heter det blant annet.