Fylkesmannen i Nordland om kommunesammenslåing

Rører ikke Austra

Fylkesmann Hild-Martha Solberg i Nordland har ingen løsning når det gjelder kommune- og fylkesgrenser på Austra.

Tekst til bilde nr 20060110-022: Ap-nestleder Hill-Marta Solberg vil ta opp kampen mot Frp spesielt. Det nytter ikke lenger å angripe høyrepartiene samlet, sier hun. (Foto: Terje Pedersen, ANB)  

arkiv

NAMSOS: Da hun torsdag formiddag presenterte sine anbefalinger med hensyn til kommunereformen, var konklusjonen klar.

– Fylkesmannen vil ikke anbefale at innbyggerinitiativene følges opp om at Austra skal innlemmes i en kommune, eller at innbyggerne på Austra og Bindalshalvøya overføres til Ytre Namdal, sa Solberg i sin gjennomgang.

Ikke lokal enighet

Fylkesmannen viser til at det ikke er enighet om hvilken kommune Austra eventuelt skal tilhøre. Det pekes også på at dersom hele Bindalshalvøya blir en del av en større kommune i Ytre Namdal, vil det ikke være snakk om ei grensejustering, men deling av Bindal som kommune.

– Ny grense mellom kommunene i dette området innebærer at det også vil bli ei ny grense mellom Trøndelag og Nord-Norge – i realiteten ei landsdelsgrense, sier fylkesmannen.

Fylkesmannen i Nordland vil derfor ikke tilrå at initiativene fra innbyggere i Bindal følges opp uten at det samtidig finnes ei løsning for resterende del av kommunen.

Anbefaler videre arbeid

– Etter Fylkesmannens vurdering vil «rest-Bindal» være enda mer sårbar enn dagens kommune ved ei eventuell grensejustering. Fylkesmannen anbefaler at kommunene på Sør-Helgeland arbeider videre med reformprosessen med mål om å danne en ny kommune, heter det i konklusjonene fra Fylkesmannen i Nordland.