Rusavhengighet og psykiatri i Bindal og Ytre Namdal

Tar pårørende på alvor

BYN tar sats og arrangerer kurs for pårørende til rusavhengige og folk med psykiske plager.

VIKTIG TILBUD: Gerd Sigrun Bergsli (fra venstre), ruspsykiatrisk sykepleier i BYN, Hilde Rønnig, ruskoordinator i BYN, Brita Myrvoll, ansvarlig for psykiatri og rus i Leka kommune, Reidun Korssjøen, samhandlingskoordinator i BYN, SIlje Helstad Nilsen, psykiatrikoordinator Bindal, Ann-Mary Eidem, erfaringskonsulent og Geir Thy, senterleder ved DPS starter opp kurs for pårørende. (Ikke til stede: Mette Øvergård) 

arkiv

KOLVEREID: Bindal og Ytre Namdal (BYN) samarbeider om å skape et nytt tilbud til mennesker som føler seg berørt av, eller har et nært forhold til personer med rusavhengighet eller psykiske vansker.

– Vi er enige i at dette er det virkelig bruk for, sier prosjektleder Reidun Korssjøen i BYN.

Innlegg med erfaring

Kurset kommer til å holdes seks kvelder fra og med 17. oktober, og skal inneholde både faginnlegg og innlegg fra lokale erfaringskonsulenter. Etterpå blir det mulighet for samtale.

– Erfaringskonsulentene vet selv hvor skoen trykker, og det er viktig at de pårørende får møte noen som har vært eller er i samme situasjon, sier Korssjøen. Hun forteller at det blir forskjellige tema og foredragsholdere hver kveld. Temaene kan være alt fra mestring til rettigheter og behandling.

Kompetansesenter for rus har i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening utarbeidet en mal som BYN har tatt utgangspunkt i. Den har vært prøvd ut flere steder med stort hell, og BYN har hatt kurs der de gikk gjennom malen og øvde seg på å holde kurskvelder.

– Det er ei utfordring å nå de pårørende, men vi setter ingen grenser for hvem som faller innenfor kategorien. Det kan være barn, søsken, foreldre, venner og naboer. Vi håper at det kommer både ungdom og voksne, sier erfaringskonsulent Ann-Mary Eidem, som forteller at de allerede har fått noen påmeldte til kurset.

Målsettinga med samarbeidet er å få fram en arbeidsmåte som kan rulle og gå framover i tid, og de påpeker at dette ikke vil være en engangshendelse.

Første i sitt slag

– Dette er et område der det har vært et hull, og vi ønsker kontinuitet på pårørendearbeid, sier Geir Thy, senterleder ved DPS.

– Det har vært flere møter for pårørende, men det er ingen organiserte pårørendekurs i Nord-Trøndelag.

Korssjøen mener det er svært viktig å fokusere på de pårørende, og ikke bare brukeren.

– Vi vil hjelpe dem å takle hverdagen, og vi tilbyr en trygg ramme. De som deltar binder seg ikke til noe, men kan komme og være helt anonym. Ingen må stå fram med sin egen historie, sier hun.

– Rus og psykiatri er fortsatt stigmatiserende, og vi jobber for å få det mer i dagen. Dette blir en fin møteplass for folk med likelydende utfordringer.