– Kom igjen, kara!

EKSTRAOMGANG: Det er tid nok ennå til at Steinar Aspli og Amund Hellesø kan sette seg ned ved bordet. Stimuleringstiltakene fra staten varer fortsatt i tre måneder. 

arkiv

Planen min var å tenke mindre på kommunereform inntil Stortinget har sagt sitt våren 2017. Men så har jeg en jobb der jeg må følge de resterende prosessene uansett. Først fulgte jeg en god og saklig debatt i Vikna kommunestyre om resultatet av folkeavstemninga. Dagen etter var det fylkesmann Inge Ryans tur til å presentere sine anbefalinger for framtidig kommunestruktur i fylket og eventuelle grensejusteringer.

På tur heim etter debatten i Vikna kommunestyre, var det noen uttalelser som kvernet i hodet. Mye av det samme som ble sagt i debatten da nærøypolitikerne drøftet temaet tidligere kom i reprise på Rørvik: De aller fleste i begge kommuner ønsket ei kommunesammenslåing, men flertallet i Nærøy sa ja og flertallet i Vikna sa nei til INTENSJONSAVTALEN.

Mens nærøyfolk flest har akseptert intensjonsavtalen med ei fordeling av funksjoner mellom Rørvik og Kolvereid, så har motforestillingene i Vikna variert. Noen ønsker rubbel og bit av administrasjon til Rørvik, andre mener rådmann og ordfører må sitte på Rørvik, mens atter andre synes det er for «tunge» funksjoner som plassers på Kolvereid. Og til slutt har vi mindretallet fra folkeavstemninga som aksepterer intensjonsavtalen.

Et par av representantene i Vikna hadde på toppen regnet seg fram til at et lite flertall av Nærøy og Viknas knappe 10.000 innbyggere til sammen gikk for intensjonsavtalen! Det er lagt ned betydelige ressurser i å forhandle fram avtaledokumentet, som ble underskrevet av ordførerne i begge kommunene. Samtidig har dem som forhandlet fra begge sider påpekt at aldri har representantene for Vikna og Nærøy kommet nærmere hverandre og utviklet et bedre klima for fellesskap og samarbeid.

Så hvorfor kaster vi da hele prosessen på båten?

Spørreundersøkelser som ble gjort under arbeidet med kommunereformen viste at ingen andre steder i fylket var innbyggerne mer positivt innstilt til sammenslåing enn nettopp i Nærøy og Vikna, ble det påpekt i Vikna kommunestyre. Fylkesmannen sa også klart og tydelig at kommunene Nærøy og Vikna – gjerne med Leka og Bindal – var særdeles naturlige for en felles kommune. Samtidig understreket Inge Ryan at «overgangsvinduet» – for å bruke et uttrykk som passer den tidligere fotballdommeren – vil være åpent fram til nyttår. I tre måneder ennå.

Det var spesielt én representant i Vikna som fikk meg til å tenke at «there is a hope in a hanging snore», som en annen fotballmann sa: Espen Lauritzen. Til tross for at Sp-mannen prinsipielt var imot kommunesammenslåing, ifølge ham selv, så foreslo han viktige funksjoner som burde ligge på Kolvereid i en ny storkommune. Lauritzen mente Nærøy var flink på helsesektoren, og han så for seg oppbygging av tyngre helsetjenester der. – Om jeg må kjøre til røntgenundersøkelse med et barn, så kjører jeg heller til Kolvereid enn Namsos, brukte Sp-representanten som eksempel.

Når til og med erkemotstandere av kommunesammenslåing og sentralisering åpner for at det kan være riktig, da synes jeg det er verdt å oppfordre våre folkevalgte til – igjen fra samme terminologi – å ta en ekstraomgang om funksjonsfordeling. Det er vi innbyggerne som har stemt inn våre folkevalgte. Da fortjener vi at våre ombudsmenn og -kvinner ser på mulighetene i løpet av de tre månedene fram til årsskiftet. Ikke minst av respekt for den yngre garde, som tross alt skal bo og arbeide her de neste 50 og 100 årene.

Og bare et siste, lite tips om det blir aktuelt: Ta med en nøytral part i møtene.