Må betale to millioner kroner i ekstra skatt

– Lokale banker blir straffet

Banksjef i Sparebank 1 SMN, Ole Anders Olsen, mener banker med lokale ansatte blir straffet hardere med det nye forslaget på beskatning av arbeidsgiveravgift.

FOR OG MOT: Banksjef Ole Anders Olsen mener de lokale sparebankene skal ta sin del av skatteskjerpelsene, men at det beste hadde vært best å skatte på overskuddet kontra arbeidsgiveravgifta. 

arkiv

NAMSOS: – Forslaget som regjeringa legger fram i statsbudsjettet er å øke skatten på arbeidsgiveravgifta fra 14,1 til 23,7 prosent. Og for en lokalbank vil det utgjøre cirka 70.000 kroner ekstra skatt per årsverk. For oss betyr det to millioner kroner, sier banksjef Ole Anders Olsen.

Olsen mener det hadde vært et bedre alternativ å beskatte overskuddet framfor å skatt- legge arbeidsgiveravgifta.

– Det vil si at de bankene som har mange lokalt ansatte, blir straffet hardere enn de som kan flytte tjenestene til utlandet. Da betaler de ikke skatt på arbeidsgiveravgifta, sier Olsen.


Ekstra skatt


Han legger til at det vil ha mye å si for de lokalt ansatte. Både i forhold til hvor mange ansatte banken kan ha, og med tanke på kontorstrukturen med den ekstra skatten per årsverk.

Oddny Lysberg, tillitsvalgt i Sparebank 1 SMN, mener den ekstra skatten vil bli problematisk, og gå utover sparebankene i første omgang.

– Det vil ende med at de vil ha færre ansatte på grunn av de ekstra kostnadene som er pålagt. Det vil jo gå utover verdiskapinga i Distrikts-Norge, det vil kanskje bli færre bankkontor og arbeidsplasser av dette. Så denne skatten vil nok bety nedbemanning i neste runde, sier Lysberg.

Sparebank 1 SMN i Namdalen har rundt 30 ansatte, og det vil si at med den nye beskatninga blir det en ekstra skatt på to millioner kroner.

– Vi vil jo ha kontor og arbeidsplasser lokalt, istedenfor å flytte dem til nett eller utlandet. Så det vil ha mye å si for banknæringa at de små sparebankene blir pålagt en ekstra skatt, sier Olsen.


Vil ta sin del


– Men vi skjønner at vi må ta vår del av skatteskjerpelsene, men en bedre modell ville vært å skatte av overskuddet. Det er fordi det ikke er nøye hvor de ansatte er. Da er det overskuddet som teller. Hvordan det blir bestemmes 6. oktober. Håpet er jo at regjeringa velger å ta det på overskudd, men nå ser det ut til at de velger å ta det på arbeidsgiveravgifta, sier han.


Nesten tre mill. ekstra


Administrasjonssjef i Grong Sparebank, Stein Erik Granli, sier at det også vil ha mye å si for dem.

– Regnet ut fra slik vi er i dag, vil det bety 2,9 millioner kroner i ekstra skatt, forteller Granli.