– Rydd opp i kirkeøkonomien

Vikna kommunestyre dekker underskuddet til Vikna kirkelige fellesråd for 2015, men politikerne gir klar beskjed om at det må ryddes opp i økonomien.

RYDD OPP! Klar beskjed fra ordfører Amund Hellesø. 

arkiv

RØRVIK: Det var ordfører Amund Hellesø (Ap) som kom med klare formaninger til fellesrådet da kommunestyret drøftet saken torsdag. Regnskapet til fellesrådet for fjoråret viser et merforbruk – eller underskudd – på 173.506 kroner.

– Det er viktig å gi klar tilbakemelding om at alle budsjetter vi vedtar blir fulgt, eventuelt at vi blir underrettet tidlig om merforbruket, understreket ordføreren.

Hellesø påpekte at det måtte gis signaler om at det ikke er noen selvfølge at merforbruk blir dekket, og han forventet at det ble ryddet opp og at underskuddet ble dekket i fellesrådets regnskap i 2016.

Bjørn Ola Holm (V) trodde akkurat dette kunne bli vanskelig før i 2017-regnskapet.