Leka-ordfører i krigshumør

Leka-ordfører Per Helge Johansen er i harnisk over Fylkesmannens tilråding om å flytte gutvikfolket til Nærøy. Han får støtte av kollegaen i Bindal.

MIKROKOMMUNER: Fylkesmann Inge Ryan (fra venstre) i samtale med ordførerne Stian Brekkvassmo (Namsskogan), Hans Oskar Devik (Røyrvik) og Per Helge Johansen (Leka). FOTO: BJØRN TORE NESS 

TUNGT: En svært frustrert lekaordfører Per Helge Johansen (i midten foran) uttrykker enorm skuffelse både over fylkesmann Inge Ryan og naboordfører Steinar Aspli (med ryggen til) i Nærøy. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

KOLVEREID: – Dette er det største nederlaget jeg har hatt. Jeg er både skuffet og forbannet. Dette hadde jeg ikke trodd, men jeg skal kjempe til siste åndedrag for at Leka skal kunne fortsette som egen kommune, freser Senterparti-ordføreren.

Johansen erkjenner at et eventuelt tap av innbyggerne i Gutvik kan bety tre-fire millioner kroner i tapte inntekter og store utfordringer for Leka til å opprettholde gode tjenester og ansatte.

– Vi trenger disse pengene mye mer enn Nærøy, mener lekaordføreren, som også er mektig skuffet over Fylkesmannen. – At han ikke forstår mer av grenseproblematikken, sier Johansen.

– Føler du tilrådinga – som altså kan bety betydelige tapte inntekter – er et forsøk på å presse dere til kommunesammenslåing?

– Jeg hadde ikke trodd at Ryan ville bidra til en sånn sentraliseringspolitikk, men han er jo statens representant, mener lekaordføreren.

Les også:

Deler Austra, ellers én ny kommune

De nordtrønderske innbyggerne på Austra bør gå til Nærøy, mens departementet må vurdere fylkesgrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Ellers foreslår ikke Fylkesmannen andre kommunesammenslåinger enn de frivillige som alt er klare.

Helstad lover kamp


Reaksjonen på den nordtrønderske fylkesmannens tilråding er ikke særlig svakere i Bindal, selv om Inge Ryan naturligvis ikke sa noe konkret om kommunen på den andre siden av fylkesgrensa. Hans kollega Hill Martha Solberg i Nordland har gått inn for at alt skal være som før på Austra, med tre kommuner og to fylker.

– Jeg ble overrasket, selv om jeg hadde fryktet dette. Ikke minst det at vår fylkesmann tydeligvis er uenig med Ryan gjør at vi – og folket på Austra – nå føler stor usikkerhet og aggresjon. Og følelser skal man ikke tukle med, fastslår bindalsordfører Britt Helstad (Ap).

Hun garanterer at kommunen vil følge opp disse signalene som nå er kommet.

– Jeg skal ta en telefon både til Hill Martha Solberg og til Inge Ryan, forsikrer en tydelig irritert Ap-ordfører.

Og selv om Inge Ryan ikke sa noe om hva han tenker om fylkesgrensa på Austra, så oppfatter Helstad uttalelsene om å la departementet vurdere grensa som et klart signal om at Ryan mener den bør endres. Hun mener samtidig dette er mot folkeviljen så lenge at bindalingene på Austra - 68 prosent - har gitt klart uttrykk for at de fortsatt vil være bindalinger og beholde grensene som i dag.

Britt Helstad anklager også naboordfører Steinar Aspli og Nærøy kommune for å se bort fra frivilligheten og bindalingenes ønsker når det er vedtatt ønske om å innlemme Austra i Nærøy kommune.

– Dette er naboer vi har hatt et godt samarbeid med og som vi ønsker et godt samarbeid med. Men da må vi ha tillit, og jeg mener at den nå er svekket.

Ordføreren i Bindal erkjenner at både Leka og Bindal kommuner vil få store økonomiske utfordringer dersom prosessen skulle ende med at hele Austra innlemmes i Nærøy og Nord-Trøndelag. Både lekaordfører Per Helge Johansen og bindalordfører Britt Helstad understreker overfor NA at de står sammen om å arbeide for at grensene på Austra beholdes som nå.


Departementet må med


Naboordfører og Johansens partifelle Steinar Aspli skjønner godt at et eventuelt vedtak om å innlemme Gutvik i Nærøy vil være krevende for spesielt Leka. Likevel påpeker han at ei opprydding av grensene på Austra – som har vært brukt som eksempel på unaturlige grenser – har ligget i Fylkesmannens mandat.

– Og når innbyggerundersøkelsen viste at flertallet i Gutvik ville til Nærøy, så er tilrådinga naturlig, synes Aspli.

Både Per Helge Johansen og Steinar Aspli var til stede på Steinkjer fredag da fylkesmannen presenterte sin tilråding om kommunesammenslåing og grensejusteringer.

– Jeg vil foreslå at Lund blir del av den nye storkommunen Namsos, med Fosnes og Namdalseid. Austra er mer komplisert, Det har vært avholdt mange møter, men prosessen har ikke ført fram. Vi anbefaler at innbyggerne som tilhører Nord-Trøndelag på Austra går til fastlandet og tilhører én og samme kommune, Nærøy. Så må departementet utrede fylkesgrensa, sa Inge Ryan.