NAMSOS

Ja til riving av brannstasjonen

SKAL BORT: Gamle brannstasjon og teknisk etat i Namsos.  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

NAMSOS: Kommunestyret i Namsos har enstemmig sagt ja til at den gamle brannstasjonen og bygninga som tidligere rommet teknisk etat, kan rives og at kvartalet skal opparbeides til parkeringsplasser inntil kommunens behov for sentrumstomter er avklart.

Det settes av 3,6 millioner kroner til arbeidet som skal utføres i 2017. Et forslag fra Anne C. Holm (V) om å bevilge 2,9 millioner kroner, fikk bare to stemmer.

Vedtaket om å rive bygningene er i tråd med gjeldende reguleringsplan for kvartalet.