Laveste arbeidsledighet på åtte år

Ikke siden før finansuroen slo til høsten 2008 har arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag vært så lav som den var ved utgangen av september

FORNØYDE NAV-BRUKERE: Tre av fire sier de er fornøyde med den servicen de får hos sitt lokale NAV-kontor. 

arkiv

Namsos: Septembertallene fra Nav viser at det ved utgangen av måneden var 1.445 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Trøndelag - 361 færre enn på samme tid i fjor.

– Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken, noe som er det laveste ledighetsnivået i fylket på åtte år, melder Nav.

For Namdalen er tallene enda lavere enn for fylket under ett.

I Namsos var det registrert 103 helt ledige ved utgangen av måneden, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken i Namdalens største kommune.

Ingen kommuner i Namdalen har over registrert over 2,0 prosent helt ledige, og allerede lavest ligger kommunene Høylandet med 0,2 prosent og Røyrvik med 0,4 prosent.

Med unntak av Røyrvik – ikke oppgitt, Fosnes – to flere personer – noe som utgjør en økning på 67 prosent, og Flatanger – som er uendret 1,6 prosent ledige – er det nedgang i samtlige kommuner i Namdalen.

I alt er 273 personer helt uten arbeid, da er tallene for Høylandet og Røyrvik ikke oppgitt i statistikken, men for Røyrvik er det snakk om en ny registrering og for Høylandet 10 færre personer enn på samme tid i fjor.