Stort forfall preger fasaden på Seniorhuset

Nå blir det oppussing

Behovet for oppussing har vært der lenge, men midlene har manglet. Nå lover Namsos Ap at Seniorhuset skal prioriteres.

Arnhild Holstad og Gunnar Hojem i Namsos Ap vil bevilge penger på 2017-budsjettet for å kunne oppgradere Seniorhuset.  Foto: Mats Ivar Sandmo

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det har vært kjent lenge at noe burde gjøres, men kommunens anstrengte økonomi har satt ting på vent. Nå har vi råd til å ta det, og vår tydelige bestilling til rådmannen er at det blir satt av penger til denne investeringa på 2017-budsjettet, opplyser ordfører og leder i Namsos Ap, Arnhild Holstad.

Trygg på flertall

Hun er trygg på at dette vil bli gjennomført.

– Vi har vært i samtaler med andre partier og er sikker på at dette går gjennom i kommunestyret, sier hun.

Ifølge Ap-representant Gunnar Hojem er oppussing av Seniorhuset maktpåliggende.

– Bygningsmassen er fra 70-tallet og bærer tydelig preg av manglende utvendig vedlikehold. Vi ser for oss en betydelig standardheving som inkluderer ny fasade, nytt tak og ny isolering, sier Hojem.

– Har dere en kostnadskalkyle for oppussinga?

– Det vil trolig koste et sted mellom 20 og 25 millioner kroner. Det blir uansett dyrere å vente, sier Holstad.

Husleieøkning

Det er 47 boenheter i Seniorhuset, og for leietakerne vil oppussinga bety ei økning i leieprisen.

 – Det vil bety ei mindre husleieøkning, slik at den kommer på nivå med liknende, kommunale boenheter andre plasser i Namsos, forklarer Hojem.

Han påpeker at oppgraderinga vil bety mye for både trivsel og stolthet for dem som bor der og alle som bruker huset.

– Eldres ve og vel er svært viktig for Namsos Ap; det er ei gruppe vi er opptatt av å ta vare på.

Oppdraget vil bli lagt ut på anbud så raskt som mulig etter at vedtaket blir fattet, og Ap håper på oppstart i løpet av 2017.