Ber om hjelp til å samle inn bjørnebæsj

Kommer du over bjørnebæsj, setter SNO stor pris på at du deler funnet med dem.

VIKTIG INFO: Finner du noe sånt, vil SNO gjerne vite det.  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

NAMSOS: DNA-analyser av innsamlete ekskrementer og hår brukes til å overvåke brunbjørnen i Norge og Sverige. Du kan bidra i overvåkinga ved å plukke opp hår og skit fra bjørnen og levere prøven til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

– En prøve av bjørnemøkk på størrelse med en fingertupp kan avsløre mange fakta om bjørnen og dens leveområder. Deriblant om prøven faktisk er fra bjørn, hvilket kjønn den har, hvor bjørnen er registrert tidligere og dens leveområder. Med innsamling over mange år vil man etter hvert får en god oversikt over bjørnebestanden i Norge og Sverige, som anvender samme metoder som oss, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Han ber folk huske å ta med en plastpose til innsamling.

– Når du skal plukke opp en ekskrementprøve er det veldig viktig at du anvender en ren plastpose. Vreng posen over skitprøven du tar og pass på at du ikke kommer borti den og forurenser den med ditt DNA. Merk deretter prøven med ditt navn og adresse, funndato, funnsted og gjerne også en kartreferanse. Oppbevar prøven helst fryst frem mot overlevering til SNO, forteller Kindberg.

På sine hjemmesider har Rovdata lagt ut video og gode tips for hvordan du foretar innsamling av hår og avføring.