– Eldre med psykiske lidelser har blitt kraftig forsømt

Mangelfull kunnskap om psykiske lidelser hos eldre, gjør at Sykehuset Namsos nå starter opp et eget studietilbud.

NYTT STUDIETILBUD Kenneth Ledang, seksjonsleder for alderspsykiatri på Sykehuset Namsos, og studiekoordinator for alderspsykiatri, Hege Derås, mener det er en etterlengtet satsing på eldre og psykisk helse i namdalske helse- og omsorgstjenester. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Seksjon for alderspsykiatri ved Sykehuset Namsos starter nå opp et eget studietilbud kalt «psykiske sykdommer i eldre år», hvor målgruppa for studiet er helsepersonell i kommunenes helse- og omsorgstjenester i Namdalen.

Over 75 fagfolk har så langt meldt seg på til første studiesamling som foregår torsdag på Nord universitet i Namsos.

– Eldre med psykiske lidelser har vært kraftig forsømt her i landet. Ti år med Nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse fra 1999 til 2009, viet ikke gruppa eldre (over 65 år) noen oppmerksomhet, sier seksjonsleder for alderspsykiatri på Sykehuset Namsos, Kenneth Ledang.

Annerledes symptomer

Han og studiekoordinator, Hege Derås, mener kommunene i liten grad har innlemmet eldre i sitt psykiske helsearbeid.

– Det er mangelfull kunnskap om psykiske lidelser blant eldre, både i primærhelsetjenesten og i spesialhelsetjenesten, sier Ledang og Derås.

– Hva er forskjellen på behandling av eldre og yngre målgrupper?

– Symptomer på psykiske lidelser hos eldre kan fortone seg annerledes enn hos yngre voksne. Dette medfører dessverre altfor ofte at disse sykdommene overses og ikke blir tatt på alvor. Derfor stilles det andre krav til utredning og behandling hos eldre enn hos yngre. Samtidig er dagens eldre av en generasjon som ikke «sautrer» – og det er nok veldig mye underdiagnostisering, sier Ledang.

Studietilbudet lanseres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for alder og helse, og helsepersonell fra flere namdalske kommuner har meldt seg på.

– De eldre står fortsatt langt bak i psykiatriens behandlingskø. Selv om eldre kan få de samme lidelsene som befolkninga for øvrig, er det flere kompliserende faktorer som spiller inn når psykisk sykdom oppstår samtidig med aldring, sier Ledang.

Forestående eldrebølge

– Å ha kunnskap om disse faktorene har stor betydning for å gi riktig behandling – og dagens situasjon, med stadig flere eldre, forutsetter et behov for betydning økt dimensjonering av tilbudene, sier Ledang og Derås.