Overhalla:

Bruker en million til nye avløpsrør

NAMDALSAVISA

Formannskapet i Overhalla innstiller overfor kommunestyret på at det bevilges 1.050.000 kroner til rehabilitering og utskifting av avløpsrørene på Gansmo/Moan.

De nåværende rørene er av betong og i perioder har det vært problemer med tette rør.

Nå skal rørsystemet utbedres ved å trekke nye rør i de eksisterende betongrørene. Metoden velges for å unngå graving i mange boligtomter. Det tas sikte på å starte arbeidet så fort anbudsrunden er gjennomført og entreprenør er valgt.