Vikna:

Holand alene om å si nei

NAMDALSAVISA

Frps Harald Holand ble stående alene om sitt forslag om at Vikna kommune må si nei til bosetting av 45 flyktninger i perioden 2017 til 2019.

Holand begrunnet standpunktet med å vise til at Vikna kommune har høy lånegjeld og at det i tillegg venter store investeringsoppgaver som nytt helsehus, ny kirke og rehabilitering av idrettshallen, og at kommunen derfor ikke tåler ytterligere flyktningkostnader.

De seks andre medlemmene i formannskapet stemte for rådmannens innstilling og saken skal sluttbehandles i kommunestyret.