Utvider lisensfellingsområdet

Kan jakte ulv i hele fylket

KAN FELLES Jegere som ønsker å delta på ulvejakta må registrere seg som lisensjeger.  Foto: Gustav P. Jensen, Dagsavisen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rovviltnemnda har vedtatt å utvide lisensfellingsområdet for ulv til også å gjelde hele Nord-Trøndelag. Kvoten er som før, to ulver for hele region 6, Midt-Norge. Lisensfellingsperioden er fra 1. oktober i år til 31. mars 2017.

Jegere som ønsker å delta på ulvejakta må registrere seg som lisensjeger via Jegerregisteret på nett.

Fylkesmannen minner om at ethvert skudd mot ulv skal meldes til dem omgående på telefon.

Ved felling av dyr skal jegeren vise fram dyret til Statens Naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. SNO kan også nås på telefon, som står opplyst på oppsynets hjemmeside.