Fylkesmannen sa nei til Bakkalandet-bygg

Nærøysund Eiendom AS går videre med prosjektet

Fylkesmannens nei stanser ikke Nærøysund Eiendom AS. Selskapet håper å få satt spaden i jorda for Bakkalandet nærings- og leilighetsbygg i mars/april 2017.

GÅR VIDERE Nærøysund Eiendom AS arbeider videre med de samme planene for Bakkalandet nærings- og leilighetsbygg.   Foto: TEGNING: Jon A. Olsen Arkitektkontor AS

NAMDALSAVISA

Kolvereid: Svaret fra Fylkesmannen på vedtaket om dispensasjon fra flere reguleringsplaner i Kolvereid sentrum kom i september. Nybygget er prosjektert for Rema 1000 i første etasje og 28 leiligheter i tre etasjer på toppen. Nærøy kommune har gått inn for de omsøkte dispensasjonene, men en nabo til bygget har via advokat fremmet klage.

– Vi er naturligvis svært skuffet over vedtaket fra Fylkesmannen. Nå har vi hatt møter med Nærøy kommune, og allerede denne uka vil arbeidet med reguleringsplanen bli startet. Vi mener prosjektet er for viktig for utviklinga av Kolvereid til å gi opp, så vi vil jobbe videre med sikte på byggestart neste vår, sier daglig leder Lill Tove Røed i Nærøysund Eiendom.

God støtte i kommunen

Hun roser behandlinga og hjelpa selskapet har fått av Nærøy kommune i denne saken. Eiendomsselskapet er derimot ikke spesielt fornøyd med at Fylkesmannen ifølge Røed har brukt 14 uker på å behandle klagen.

– Fylkesmannen har gjennomgått saken og kommet fram til at kommunens vedtak om dispensasjon ikke er tilstrekkelig begrunnet etter forvaltningsloven paragraf 24 og 25. Vedtaket blir av denne grunn å anse som ugyldig og saken hjemsendes til kommunen for ny behandling, skriver Fylkesmannen i vedtaket om å akseptere klagen.

Starter straks innsalget

I svarbrevet påpeker dessuten Fylkesmannen at det er avdekket feil ved beregning av utnyttelsesgrad, og at kommunen har behandlet dispensasjoner som ikke er «omsøkt eller nabovarslet».

Tross skuffelsen akter altså eiendomsselskapet å se positivt på saken og være optimistisk med tanke på en framtidig løsning av prosjektet, som Lill Tove Røed har svært stor tro på.

– Er det fare for at Rema 1000 vil trekke seg ut av prosjektet?

– Nei, heldigvis har vi veldig god dialog med Rema 1000, og jeg vil gi ros til selskapet for måten problemene er taklet på, sier hun. Lill Tove Røed sier alt som er mulig nå er gjort for å etterkomme ankepunktene fra naboer. Og i oktober starter Eiendomsmegler1 innsalget av de 28 leilighetene.