Ny kirke kan bli vedtatt før jul

Arkitektene tegner og reduserer kirkebygget «Fugl Fønix» for fulle mugger. Målet er å få vedtatt et nytt prosjekt før jul.

TRO Ordfører og byggekomiteleder Amund Hellesø har stort håp om å få vedtatt nytt kirkebygg på tomta før jul. 

NAMDALSAVISA

Rørvik: Siden ordfører og leder i byggekomiteen, Amund Hellesø, i vinter uttrykte håp om realisering av nytt kirkebygg innen to år, har det vært ganske stille rundt kirkeprosjektet i Rørvik.

– Det har ikke vært stille. Vi har et godt samarbeid mellom byggekomite og byggherre, som kommer med sine innspill. Det er viktig at de som jobber med dette får ro og mulighet til å legge fram et grundig og realistisk prosjekt for politikerne, sier lederen i byggekomiteen.

Prosjektledelse i arbeid

Uten å komme med løfter, så håper altså Hellesø at Vikna-politikerne kan få et prosjekt å ta stilling til før jul. Steinkjer-firmaet Norconsult AS med prosjektleder Tor Anders Sjøli er engasjert til prosjektledelsen. Arkitektfirmaet Pir II AS jobber med å få fram nye tegninger og forslag basert på den vedtatte Fugl Fønix. Fredag skal Amund Hellesø ha et møte med arkitektene.

– Vi jobber fortsatt ut fra den vedtatte ramma på 36 millioner kroner. Det er et spesielt bygg, og det er ikke helt klart hva som endelig skal inn bygget. Kanskje kan det bli aktuelt å bygge i flere trinn, sier lederen i byggekomiteen.


Amund Hellesø sier det er vanskelig å spå noe om når ny Rørvik kirke kan være innflyttingsklar, men de to årene han signaliserte i vinter har han fortsatt tro på.

– Når prosjektet først er vedtatt, vil det gå effektivt å få satt det opp, mener han.

Fikk kompensasjon

En del av beregningsgrunnlaget fra byggefirmaet Einar Olsen AS i det forrige prosjektet er tatt med i det videre arbeidet. Dette firmaet fikk for øvrig kompensasjon på 300.000 kroner fra Vikna kommune for arbeid som var utført i den forrige anbudsperioden.

– Byggekomiteen ser det som svært viktig at vi nå får lagt fram et realistisk prosjekt, som politikerne kan vedta, understreker Amund Hellesø. Med seg i byggekomiteen har han Solveig Åsgard Kleven, Andrea Nogva, Hildbjørn Brøndbo og Elin Eldegard Sæternes. I tillegg er prosten i Namdalen med.

Det er nå gått fire år og nærmere åtte måneder siden kirkebrannen på Rørvik i 2012. Alt tyder dermed på at det nok kan bli seks år før folket kan ta i bruk ei ny kirke.


Rørvik kirke

18. februar 2012: Rørvik kirke brant lørdag kveld denne datoen.

9. februar 2013: Ifølge ordfører Reinert Eidshaug og Lars Hallvar Nilssen i Vikna kirkelige fellesråd hadde kommunen 30 millioner kroner til ny kirke, som ble planlagt for 450 mennesker. Men begge fryktet dette ville bli for lite penger.

25. september 2013: Politikerne ønsket at det ble sett på «mulig tilrettelegging for livssynsnøytrale seremonier/handlinger», men dette hadde ikke Human-Etisk Forbund noen tro på.

29. november 2013: Fem alternative tegninger for ny kirke ble lagt fram, senere ble alternativet «Fugl Fønix» valgt.

25. mai 2014: Rivinga av den brannramma Rørvik kirke startet.

6. mars 2015: Det ble klart at det foreslåtte prosjektet «Fugl Fønix» trolig ville komme til å koste 65 millioner kroner, mens ramma fortsatt var på 36 millioner.

1. juli 2015: Vikna kirkelige fellesråd la opp til å skaffe 20 millioner kroner i eksterne midler, og ba blant annet ordføreren hjelpe til å be om penger fra næringslivet.

29. oktober 2015: Prost Dagfinn Thomassen ba om et møte med formannskap og fellesråd i den hensikt å få prosessen inn på rett veg igjen.

26. november 2015: I forbindelse med at kommunen skulle velge to representanter til ny byggekomite, fastslo rådmannen i Vikna at snart fire år var gått tapt i prosessen på grunn av et «urealistisk prosjekt».

18. februar 2016: Vikna formannskap godkjente et forlik med byggefirmaet Einar Olsen AS om 300.000 kroner i kompensasjon for arbeid som var uført i anbudsrunden. Samme dag uttalte ordfører Amund Hellesø at han fortsatt hadde god tro på at «Fugl Fønix» ville bli bygd i løpet av to år.