Seks millioner til Saemien Sitje

De fire borgerlige partiene lover mer penger til forprosjekt for utbygging av det sørsamiske kultursenteret.

FÅR PENGER Kan være et langt steg nærmere utbygging.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

SNÅSA: I omkring 30 år har det versert planer og ønsker om å bygge ut Saemien Sijte i Snåsa. Nå kommer de et langt steg nærmere.

Løftet fra de borgerlige partiene kommer i tillegg til de tre millioner kronene som ble bevilget til prosjektet i 2014.

Til Trønder-Avisa uttaler leder av kommunalkomiteen i Stortinget, Helge André Njåstad (Frp) at når de borgerlige partiene er samlet om dette er det fordi de har til hensikt å gjennomføre en utbygging, men det er fortsatt ikke bevilget ei krone til selve bygget.

Hvor mye et nytt sørsamisk kultursenter vil koste er det ingen som vil si noe om. Tidligere har departement lagt føringer på at det skulle planlegges innenfor ei ramme på 140 millioner kroner, mens tidligere planer har skisserte et prosjekt til omkring 300 millioner kroner.

Plasseringa av et nytt sørsamisk kultursenter er også noe som skal avklares i forprosjektet. Saemien Sijte har et ønske om å bygge et helt  nytt senter på Horjemstangen, mens departementet har ment at en utbygging må skje i området hvor senteret ligger i dag.

Statsbudsjettet legges fram torsdag klokka 10.00.