Sier nei til caravanplass

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Formannskapet i Namsskogan har sagt enstemmig nei til en søknad fra Brekkvasselv camping om å få omdisponere et 14 dekar stort areal i Brekkvasselv sentrum. Formålet med søknaden var å kunne opparbeide en oppstillingsplass for 250 bobiler, samt å bygge en hall på 1,200 kvadratmeter som skal benyttes til dansetilstelninger.

Ei omdisponering vil være i strid med gjeldende reguleringsplan og berøre både spesialområder og friområder, samt at det fører til at et stort område blir avskoget og gjort om til en grovplanert plass for bobiler.