Jorid Nordmelan (Ap) på talerstolen i Stortinget

Tok opp 110-sentralen under trontaledebatten

– Det er en skummel trend at regjeringa ser ut til å ha som grunnleggende mål å sentralisere så mye som mulig, sier Jorid H. Nordmelan (Ap).

Distriktspolitikk Arbeiderpartiets Jorid H. Nordmelan slo et slag for 110-sentralen i Namsos under trontaledebatten på Stortinget onsdag formiddag.   Foto: Morten Kjennerud, Arbeiderpartiet

NAMDALSAVISA

OSLO: Hun har sendt et spørsmål til justisministeren der hun ønsker å vite mer hvordan departementet og justisministeren jobber i saken om samlokaliseringa av nødetatene i Trondheim, og hun mener det er lite involvering av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

«Hvordan har justisministeren jobbet for å forsikre seg om at intensjonen i forliket om samlokalisering av nødetatene blir ivaretatt?» spør Nordmelan.

Bakgrunnen for spørsmålet er at blant annet 110-sentralen i Namsos er vedtatt flyttet til Trondheim i forbindelse med nærpolitireformen og at nødetatene skal samlokaliseres i samme bygg. Trondheim kommune har derimot sendt inn klage på vedtaket og ønsker å fortsatt bruke det nye bygget 110-sentralen bruker i dag.

– Skulle det bli slik at 110-sentralen i Trondheim får medhold i klagen kan man jo spørre seg om 110-sentralen i Namsos like godt kunne bestått, sier Nordmelan.

– Vi i Arbeiderpartiet er klare på at vi gikk med på å flytte 110-sentralen fordi samlokalisering kan bidra til kompetansebygging. Dersom klagen fra Trondheim kommune blir godtatt er derimot sentralen i Namsos lagt ned på feil premisser, mener Nordmelan.

Tok ordet

Under trontaledebatten på Stortinget onsdag formiddag tok Nordmelan ordet og brukte nedleggelsen av 110-sentralen i Namsos som et eksempel på det hun mener er dårlig distriktspolitikk av den sittende regjeringa.Nord-Trøndelag Venstre i trontaledebatten:

Tok opp flyruter og studieplasser

Nord-Trøndelag Venstre tok fatt i temaene flyruter og studieplasser i onsdagens trontaledebatt på Stortinget.

 

– Stortingets intensjon var ikke at etatene skulle plasseres i samme by – men samlokaliseres i samme bygg. Hvis dette ikke blir tilfelle i Trøndelag kan vel sentralen i Namsos like godt beholdes? Eller er dette bare enda et forsøk på sentralisering, denne gangen kamuflert som et tiltak for bedre beredskap? spurte Nordmelan fra talerstolen.

– Bygger ned distriktene

Hun startet sitt innlegg onsdag med å rette kritikk mot den sittende regjeringa.

– Det ble nevnt fra talerstolen i går at det er viktig å ha et prosjekt, hvis man skal være politiker. Vel, for meg er det tydelig at denne regjeringa har hatt tre store prosjekter: Å gjøre de rike rikere, å selge arvesølvet vårt og å sentralisere, sentralisere, sentralisere, sa Nordmelan fra talerstolen.

Hun fortsatte med å si at hun ser med stor uro på de signalene den sittende regjeringa sender ut til distriktene.

– Det er helt konsekvent at de små taper, mens de store vinner. For eksempel regjeringas endra inntektssystem til kommunene som tapper de små kommunene og gir til de store, landbruksministerens mål om flere store bruk på bekostning av små, og kommunereformen og regionreformen som begge mangler visjon for hva regjeringa egentlig ønsker med færre enheter, utover hovedargumentet om at større alltid er bedre, sa Nordmelan videre.

– Denne indirekte nedbygginga av distriktene står helt i strid med flertallets ønske i Stortinget, om at hele landet skal tas i bruk, la hun til.