Nord-Trøndelag Venstre i trontaledebatten:

Tok opp flyruter og studieplasser

Nord-Trøndelag Venstre tok fatt i temaene flyruter og studieplasser i onsdagens trontaledebatt på Stortinget.

TOK ORDET PÅ TINGET Iren Opdahl, møtende stortingsrepresentant Venstre, Nord-Trøndelag, og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.  Foto: Venstre

NAMDALSAVISA

OSLO: Det var Irene Opdahl som møtte for Venstre i Nord-Trøndelag. Hun påpekte at det er viktig at det i de nye flyrutene for Namsos og Rørvik lufthavn legges opp til et effektivt og godt tilbud som er tilpasset Namdalens behov.

I tillegg tok Opdahl opp behovet for en ny bachelorgrad innenfor fagfeltet prehospitale tjenester. En slik utdanning er ønsket lokalisert til Nord universitet, avdeling Namsos, og vil være et viktig tilskudd til de allerede eksisterende utdanningstilbudet ved universitetet i Namsos. Utdanninga innenfor prehospitale tjenester er særlig viktig for å styrke beredskap og helsevesen i distriktene.


Jorid Nordmelan (Ap) på talerstolen i Stortinget

Tok opp 110-sentralen under trontaledebatten

– Det er en skummel trend at regjeringa ser ut til å ha som grunnleggende mål å sentralisere så mye som mulig, sier Jorid H. Nordmelan (Ap).


Opdahl pekte i sitt innlegg på at det er nødvendig med ytterligere opprusting av Trønderbanen. Hun nevnte også at Saemien Sitje på Snåsa nå ser ut til å være et sted nærmere realisering med ny bevilgning på statsbudsjettet for 2017.