Torskeprisen i været

Fiskerne i Midt-Norge kan komme gunstig ut av det nye «dynamiske fiskeprissystemet», som ble innført fra mandag.

POSITIV Leder i Fiskarlaget Midt-Norge, Stig Myhre fra Rørvik, er i utgangspunktet positiv til den nye prismodellen.   Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I en prøveperiode fram til nyttår skal det nye og mer markedstilpassa prissystemet utprøves. Blant fiskerne er det litt delte meninger om modellen. Slik situasjonen er akkurat nå med lite utbud og godt marked, er prisene gått opp med 1,50 kroner og ligger opp mot 20 kroner per kilo. Skepsisen ligger i prisen under vinterfisket med mye fisk og et annet marked.

Kan reverseres igjen

– Norges Råfisklag har jobbet med ulike modeller i et års tid, og vi er blitt orientert undervegs. I utgangspunktet er altså vi positive til denne modellen, som vil speile markedet, mener leder i Fiskarlaget Midt-Norge, Stig Myhre fra Rørvik.

Det forhandles mellom partene normalt om torskeprisen tre ganger i året. Det nye prissystemet trådte i kraft 3. oktober og skal gjelde ut året, men det skal forhandles på nytt i desember. Er erfaringene med prøveperioden negative, kan ordninga opphøre igjen fra 1. januar.

I det nye, dynamiske prissystemet blir ny minstepris beregnet hver 14. dag, og den skal da gjelde i to uker. Beregninga av ny minstepris tar utgangspunkt i oppnådde gjennomsnittspriser på fersk og frosset torsk, i tillegg til utviklinga i eksportpriser for torskeprodukter.

Vinterfisket avgjørende

Minsteprisen i perioden 3. oktober og ut året varierer ut fra størrelsen på fisken, for sløyd fisk fra 15,25 til 19,50 kroner. Minstepris for rund fisk er fra 9,87 til 12,70 og for levende torsk fra 8,10 for den minste til 16,40 kroner. Mens minsteprisen spratt opp 1,50 nå, er det antatt at den vil stabilisere seg utover høsten.

– Fiskerne i vårt distrikt har gjerne fått minstepris, selv om det har blitt bedre. Men jeg tror våre fiskere kan tjene på den nye modellen, håper lederen i det lokale fiskarlaget.

Mange sjarkfiskere tar over 80 prosent av kvoten på vinteren og våren, og for dem er det snittprisen for hele året som betyr mest. Og et stort prisfall under hovedfisket kan gjøre det svært vanskelig for denne gruppa. Så spenninga ved den nye ordninga knytter seg i første rekke til prisene under vinterens torskefiske.

Mens prisene på torsk for kort tid siden var nede i 10 kroner per kilo, er den akkurat nå altså oppe i rundt 20 kroner.