16,5 millioner til havna på Kråkøya

«Dette er ikke bare en sak for Vikna. Dette er en sak for hele Namdalen»

Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik, kunne slippe jubelen løs etter at statsbudsjettet var lagt fram torsdag.

STRÅLENDE FORNØYD Torsdag kom meldinga havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn håpet på. Havneprosjektet på Kråkøya har fått et tilskudd over statsbudsjettet på 16,5 millioner. 

NAMDALSAVISA


Rørvik: – Selvfølgelig er 16,5 millioner til havna på Kråkøya veldig viktig. Men kanskje like viktig er den bekreftelsen dette gir på at vi faktisk jobber på rett spor, og at vi har et godt prosjekt. Det at vi har fått dette tilskuddet er ikke resultat av ei tilfeldig trekning. Det er noen som ser verdien i prosjektet utenom oss, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus på torsdag da meldinga om at de hadde fått det tilskuddet de hadde søkt om til utbygging av kaia på Kråkøya.

– Kostnadsoverslaget på kaia og lasterampen er på 33 millioner. Vi søkte om å få dekket halvparten, og det har vi fått, sier han.

Jobber hardt

– Dette er noe vi har jobbet med i lag med samarbeidspartnere siden 2005. Heldigvis har vi hele vegen hatt gode støttespillere i Kystverket, og særlig med regiondirektør Harald Tronstad som har hatt veldig tro på det konseptet vi utvikler i lag med Hitra/Frøya om båttransport av laks til Sentral-Europa.

Kystverket har vært villige til å prioritere den nye havna på Rørvik.

– Vi fikk faktisk 16,5 millioner av en totalpott på 60,5 millioner for hele landet. Det blir ganske brukbar uttelling, sier den opprømte havnesjefen som torsdag hadde sin beste dag på jobb.

KJEMPESKRITT MOT LAKSEEKSPORT PÅ KJØL Tilskuddet over statsbudsjettet vil gi havneprosjektet på Kråkøya midt i skipsleia nord for Rørvik et kjempeløft. 1000 mål med havneareal er nesten ferdig, og nå kommer kaia. 

Havn uansett

– Vi hadde bygget ut havna uansett om vi fikk tilskudd eller ikke. Men dette tilskuddet gjør oss mer attraktiv. Vi som havn har stort sett alle inntektene våre fra havneavgift. Hadde vi ikke fått tilskuddet hadde nok denne avgiften blitt betydelig høyere, sier han.

Tilskuddet får derfor ringvirkninger langt utenfor havnekontorets vegger.

– Dette er ikke bare en sak for Vikna. Dette er en sak for hele Namdalen og kanskje utenfor det også. Når båtene kommer hit for å hente laks, så vil de ha med last opp fra Europa. Den lasten kan distribueres og sendes ut fra havna her på Rørvik, men hele Namdalen vil merke effekten, sier han.


Statsbudsjettet sett med nordtrønderske øyne

Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte forslag til statsbudsjettet torsdag. Her er tiltakene som regjeringa ønsker å prioritere i Nord-Trøndelag i 2017:

 

Tilskuddet fra staten er øremerket for fiskerihavner.

– Tradisjonelt har tilskuddene gått til å bygge havner i andre enden av næringskjeden. Der fiskerne leverer fangsten. Denne gangen har tilskuddet gått til den havna som sender fisken videre ut i verden. Jeg er utrolig fornøyd med at Kystverket og andre aktører nå ser samfunnsnytten og verdien av dette, sier han.

De er nå i full sving med å forberede til en anbudskonkurranse om bygging av kaia og lasterampen.

– Det anbudet har vi planer om å få ut før jul, og at vi kan regne med en byggestart ut på ettervinteren eller våren, sier Dekkerhus.


Nord universitet skuffet over statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer et nullbudsjett for Nord universitet, uten realvekst, mener rektoren.