Her er Trøndelags nye fylkesrådmann

Odd Inge Mjøen blir ny fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune.

NY SJEF Anne Marit Mevassvik, leder i Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune og nytilsatt fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.  Foto: Presse

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag 6. oktober vedtok Fellesnemnda å tilsette Odd Inge Mjøen som fylkesrådmann for Trøndelag fylkeskommune. Tilsettingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

– Gratulerer – kanskje ikke en stor overraskelse for deg?

– Jeg har nok visst at jeg skulle bli innstilt på førsteplass en liten stund, ja. Likevel er det alltid en spenning knyttet til slikt før det endelige vedtaket fattes, sier Odd Inge Mjøen.

Mjøen, som i dag er fylkesrådmann i Sør-Trøndelag, vil i første omgang overta rollen som prosjektleder for sammenslåingen av de to fylkene. Ved etablering av Trøndelag fylkeskommune blir Mjøen øverste administrative leder for en organisasjon med cirka 4.500 ansatte.

– Det er en stor oppgave, men jeg går inn i oppgaven med veldig mye energi. Dette er en jobb jeg har hatt lyst på lenge, sier han.

Trøndelag fylkeskommune skal være etablert og i drift formelt fra 1.1.2018.

– Det er fantastisk spennende å få være med på å lede en prosess som ikke er blitt gjort før. En jobb som gir stor mening. Selv har jeg jobbet i offentlig forvaltning i mange år og mener å ha god kunnskap om Trøndelag. Det er to dyktige organisasjoner som skal smeltes sammen, hver med litt ulike kulturer for hvordan vi gjør ting. Det blir viktig å jobbe målrettet og godt sammen, sier Mjøen.