Har gjort 1.985 historiske artikler søkbare

I mål med storprosjekt

I tre år har medarbeidere med MN-vekst arbeidet med to store prosjekter for Namdal historielag.

I SYSTEM Namdal historielag har engasjert MN Vekst til å systematisere arkiv og årbøker. Fra venstre John H. Stamnes, redaktør av historielagets årbok sammen med Trond Roger Skogås Rosendal og Kåre Aalberg ved MN Vekst.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

Namsos: – Det har vært interessant, men også nokså krevende, sier Trond Roger Skogås-Rosendal ved MN Vekst.

Sammen med flere av medarbeiderne ved MN Vekst har han vært engasjert til to store registrerings- og arkivprosjekter på oppdrag fra Namdal historielag.

– Jeg har de siste tre årene registrert alle artikler i Årbok for Namdalen i en søkbar database, forteller han.

– Alle?

– Samtlige fra 1959 til og med 2015, noe sånt som 1.985 artikler er nå gjort søkbare hvis man vil finne noe om et emne, men ikke vet når det sto på trykk, sier han.

– For dem som er interessert i lokalhistorie vil dette bli et meget godt verktøy for å gjøre søk i artiklene, mener John H.

Stamnes som er redaktør i årboka til historielaget.

Den andre store jobben de har gjort omfatter ompakking av tidligere redaktør i Nordtrønderen og Namdalen, Georg Bondøs plukkarkiv.

Avisarkiv

– Historielaget fikk overta arkivet hans og ønsket å gjøre det tilgjengelig, sier Kåre Aalberg ved MN Vekst

– Hvor kom dere inn i bildet?

– Utgangspunktet var at vi skulle digitalisere og pakke om materialet. Etter at vi fikk vurdert oppdraget av kompetente personer ble digitalisering skrinlagt, sier han.

– Hvorfor?

– Fordi det ville bli enormt omfattende, og fordi vurderinga var at langt fra alt var interessant, ut fra både arkiveringshensyn eller lokalhistorisk ståsted.

Derfor ble det etter råd og i samråd med historielaget besluttet å pakke om arkivet i et system, og konvolutter beregnet på langtidslagring.

– Vi kan vel trygt si at det har vært en omfattende jobb, omkring 5.000 konvolutter med klipp, bilder og negativer er sortert, merket og systematisert, sier Aalberg

– Hvor lang periode snakker vi om?

– Fra 1972 til 1977, og redaktør Bondø tok vare på mye, smiler Aalberg.

Kompetanse

Han sier prosjekter som dette er meget gode eksempler på oppdrag MN Vekst kan ta på seg for lag og foreninger, bedrifter eller andre med dokumentsamlinger de vil katalogisere.

I tillegg sier han at de kan ta oppdrag som går på oversetting av dokumenter.

– Vi har eksempelvis oversatt forskningsrapporter fra norsk til engelsk med godkjent kvalitet, sier han, og nevner også utskriving av intervju fra lydfil, skanning og digitalisering av bilder og dokumenter .

– Alt dette er tilbud vi vet det er etterspørsel etter, og som samtidig gir interessante og utfordrende oppdrag for kompetente medarbeidere som liker slike oppgaver, sier Aalberg.