Nord universitet skuffet over statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer et nullbudsjett for Nord universitet, uten realvekst, mener rektoren.

bildet bedrar Bjørn Olsen, rektor ved Nord universitet, er ikke fornøyd med forslaget til statsbudsjett.  Foto: Martin Losvik

NAMDALSAVISA

NAMSOS:  - Dette minner om omvendt Robin Hood-politikk. Jeg er svært skuffet over at statsbudsjettet ikke inneholder grep som styrker inntektsgrunnlaget til de nye universitetene, heller tvert imot, sier rektor Bjørn Olsen i ei pressemelding.

Han mener forslaget til budsjett vil forsterke urimeligheten i finansiering mellom de høyere utdanningsinstitusjonene, ved at ressurser tas fra de institusjonene som har det dårligste finansieringsgrunnlaget, og gir til de som har mest ressurser fra før.

Kutt

- Det er særlig den nye finansieringsmodellen departementet innfører, som medfører en omfordeling mellom institusjonene. For Nord universitet medfører omleggingen et kutt i overføringene på 8.1 millioner kroner i 2017 og 16,2 millioner i 2018, sier Olsen.

Utover videreføring av studieplasser og rekrutteringsstillinger bevilget i 2015 og 2016 og lønns- og prisvekst, får Nord universitet kun fem nye stipendiatstillinger i 2017. Til sammenlikning fikk Nord universitet 35 stipendiatstillinger i 2016, etter Stortingets behandling.

I tillegg kommer et effektiviseringskutt på 6,3 millioner samt et kutt for innføring av digital post på 1,1 million. 

Effekten av den nye finansieringsordningen er at ressurser omfordeles fra de nye universitetene og de større høgskolene til de gamle breddeuniversitetene. 

Glad for stipendiatstillinger

Nord universitet rammes særskilt av den nye finansieringsordningen grunnet fusjonen, da Nord universitet relativt sett har mange enkeltemner og årsstudier, som er vektet ned i det nye indikatorsystemet.

Kommunal og regionaldepartementet setter av prosjektering av et nytt «blått» laboratoriebygg ved studiested Bodø på om lag 20 millioner. 

- Vi er glad for fem nye stipendiatstillinger, selv om vi hadde forventet flere. Det er veldig gledelig at Kommunal- og regionaldepartementet setter av om lag 20 millioner til prosjektering av et nytt «blått bygg» ved studiested Bodø, det såkalte «byggetrinn 6B», sier rektor Bjørn Olsen.