Etterforsker tyvjakt i Vikna

Lensmannen i Nærøy og Vikna har igangsatt etterforskning av tyvjakt.
NAMDALSAVISA

VIKNA: Etter det NA kjenner til skal det være ei elgku som er urettmessig avlivet. Hendelsen skal ha skjedd i løpet av forrige helg.

Naboer på stedet har i ettertid hørt fortvilte rop fra to tvillingkalver som er blitt morlause. De samme elgkalvene er også observert gående rundt på let etter mora.

Alt dette har gjort at naboer i området har lagt sammen to og to. Deretter er det også gjort et interessant funn i området, nemlig av et nedgravd elgskinn og elghode.

Disse opplysningene er brakt videre til lensmannen i Nærøy og Vikna, men der vil de helst legge lokk på saken.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått inn en sak som vi jobber med, sier politiførstebetjent Fridtjof Pedersen hos lensmannen i Nærøy og Vikna.

– Er forholdet anmeldt?

– Det har ikke kommet inn noen formell anmeldelse som sådan, men politiet har opprettet en sak på forholdet på bakgrunn av de opplysningene vi sitter på, forteller han.

Og opplysningene politiet sitter på er de samme som NA har fått kjennskap til: At det er gjort funn av et nedgravd elghode og elgskinn.

– Men vi har ikke noe ønske om å gå ut offentlig med dette per nå. Av etterforskningsmessige årsaker hadde vi håpet å få jobbe i fred slik at vi får oppklart denne saken, sier Fridtjof Pedersen.