Flatanger kommune føler seg snytt for fem millioner kroner

Flatanger kommune mener Fiskeridirektoratet har fattet vedtak som er i strid med føringer fra regjeringa.

Klager Flatanger kommune har sendt en klage til Fiskeridirektoratet på grunn av at de ikke ville behandle klagen som gikk på tildelinga av grønne konsesjoner.  

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Høsten 2013 lyste staten ut et visst antall såkalte grønne oppdrettskonsesjoner. Det var opp til oppdrettsaktørene å søke om å få tildelt konsesjon og det ble bestemt at kommunene som fikk tildelt konsesjon skulle få cirka 10,3 millioner kroner per konsesjon.

– I Flatanger ble det omsøkt to halve konsesjoner. Bjørøya fiskeoppdrett søkte om en halv konsesjon og Salmar søkte om en halv konsesjon. Fiskeridirektoratet hadde føringer fra regjeringa om at hos anlegg som skulle få tildelt konsesjon måtte eksisterende tillatelse omgjøres til å omfattes av samme «grønne» vilkår. Hvis lokaliteten ikke var klar innen

1. desember skulle utbetalinga av godtgjørelsen bero inntil lokaliteten var godkjent, forklarer rådmann Rune Strøm.

Skulle få penger

Salmar søkte om en halv konsesjon og fikk tildelt det de søkte om, men anlegget ble ikke godkjent før våren 2015.

– Vi regnet da med at vi skulle få pengene etter hvert. Det var snakk om rundt 5,2 millioner kroner. Tida gikk og vi fikk ikke noen penger. Derfor begynte vi å undersøke litt, og da fant vi ut at Fiskeridirektoratet hadde tildelt Frøya kommune, hvor den andre halvdelen av konsesjonen ble lagt, hele godtgjørelsen. Noe vi mener ikke er i tråd med føringene fra regjeringa, sier Strøm.

Sommeren 2015 ble det sendt en klage til Fiskeridirektoratet fra Flatanger kommune.

– Vi fikk ikke svar før høsten 2015 hvor direktoratet mente at kommunen ikke var part i saken og derfor ikke har klagerett, forklarer Strøm.

Kommunen har hatt dialog med advokat som ville rådføre seg med noen som var god på forvaltningsrett. De hentet inn hjelp fra jusprofessor Eivind Smith, som mente at kommunen har klagerett, men da hans vurdering ble sendt inn fikk de beskjed om at klageretten hadde gått ut.

Sendt inn ny klage

– Vi har nå sendt en ny klage til Fiskeridirektoratet. Denne gangen klager vi på at direktoratet ikke vil behandle klagen vår. Som du sikkert skjønner er det en kompleks sak. Dette har nå blitt en prinsippsak, mener rådmannen som understreker at fem millioner kroner er mye penger for en kommune som Flatanger.

– Vi mener at Fiskeridirektoratet ikke har foretatt et vedtak om tildeling som er i tråd med de føringene regjeringa har satt, sier Strøm videre.

– Så lenge saken ligger der den er nå utelukker vi ingen ting, og vi utelukker heller ikke søksmål mot Fiskeridirektoratet, legger han til.