Vil rekruttere flere sjåfører

Nå kan du ta førerkort i skoletida uten å bekymre deg for fravær, i alle fall hvis du satser på å utdanne deg til yrkessjåfør.

REKRUTTERING Både daglig leder Erik Flasnes og yrkessjåførlærling Steffen Kristiansen (19), mener lærlingordninga den beste vegen inn i sjåføryrket.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Namdalen trenger flere yrkessjåfører og derfor vil vi slå et slag både for utdanninga og lærlingordninga vi har her i Nord-Trøndelag, sier Tone Halseth på Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Nord-Trøndelag.

Bakgrunnen er at opplæringskontoret opplever pågang fra bedrifter som vil vite mer om hvordan de kan bli lærebedrift med tanke på å rekruttere flere unge til yrket.

Førerkort og kurs

I dag er det fire yrkessjåførlærlinger ved bedrifter i Namdalen. En hos Flasnes transport, en hos Nær Engros og to hos Kristensen transport.

– Rekruttering er en stor utfordring i mange bransjer, og når vi vet hvor viktig transportnæringa er for Namdalen, er det også et økende behov for å utdanne flere sjåfører med høy kompetanse, sier hun.

Akkurat nå er det 18 elever som går VG2 Transport og logistikk ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal.

– De skal snart søke seg læreplass, og flere av dem er heimehørende i Namdalen, sier hun.

For å styrke kontakten og samarbeidet med aktuelle bedrifter har de blitt en ny ordning ved utdanninga i år.

– Elevene er utplassert på en bedrift en dag i uka, og det gjør at både eleven og bedriften kan se om de passer for hverandre, sier Halseth.

Og som et ekstra «lokkemiddel» får elvene førerkort.

– I løpet av dette skoleåret får elevene obligatorisk opplæring til klasse B, truckføreropplæring, ADR opplæring og glattkjøringskurs. Klasse B- opplæringa er jo unik i seg selv, og kanskje enda mer nå med nye fraværsbestemmelse ri skolen, sier hun.

19 ukers kurs

For dem som skal bli sjåførlærling er 19 ukers kurs en viktig del. Det går to kurs i året, med søknadsfrist 1. juni og 1. desember. Undervisninga består av teori og praksis, og avsluttes med førerprøver på lastebil, buss og vogntog.


Her er noe fakta rundt kurset

Vitnemål/ kompetansebevis fra VG1 i ett av følgende utdanningsprogram: service og samferdsel eller teknikk og industriell produksjon.

Eller vitnemål/ kompetansebevis fra grunnkurs i en av følgende studieretninger: mekaniske fag, elektrofag, allmenne, økonomiske og administrative fag.

Eller på grunnlag av realkompetansevurdering.

I tillegg må søker: Ha førerkort klasse B og tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse CEDE.

Opplæringa/ undervisninga dekker teori og praksis for: Førerkort klassene CE DE, EU-direktivet for yrkessjåfører, Truckførerkurs og Adr-kurs.

Gjennomført og bestått kurs gir rett til 6 måneders fradrag i læretida.