Slik unngår du boligfella

NAMDALSAVISA

For de aller fleste av oss representerer kjøp av hus eller leilighet en av de største økonomiske avgjørelsene vi tar i vårt liv. Skal du ha glede av huskjøpet, må det være tilpasset privatøkonomien din, ellers kan du risikere å bruke hele inntekten din på å bo. Det er i så fall en dyster framtid, for det finnes andre og mer spennende måter å tilbringe livet på enn som gjeldsslave.

Husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene i Norge er på historisk høye nivå. Aldri før har lånebelastningen hos privatpersoner vært så høy målt mot disponibel inntekt som nå. Dessverre er det mange som strekker lånestrikken langt når de kjøper bolig, og ikke tar høyde for at det kan skje en forverring i deres privatøkonomi. Ved å la seg rive med i budrunder sprekker budsjettene, og ved å ta opp forbrukslån for å få nok egenkapital, betaler man fort en for høy pris for drømmeboligen i forhold til egen økonomi.

Vi lever i en tid med svært lave renter. I flere år på rad har vi opplevd en betydelig verdiøkning på boliger, og vi har hatt en økonomisk oppgangsperiode som har gjort oss vant til en betydelig lønnsøkning hvert år. Dette har gitt oss evnen og troen på at det meste vil løse seg av seg selv. Med et par års verdistigning kommer egenkapitalen opp, og med noen år med gode lønnsøkninger så er likviditeten kanongod igjen. Slik har det vært, men det er ikke sikkert verden blir slik framover.

Det er vanskelig å se for seg at lånerentene kan bli særlig lavere enn i dag. Heller ikke utsiktene til lønnsvekst ut ver den generelle prisveksten er særlig gode. De gode åra med vekst i disponibel inntekt ligger bak oss, noe som betyr at det ikke er rom for en gjeldsvekst som er vesentlig høyere enn inntektsveksten. Tvert imot, for mange kan det være snakk om tvunget bytte av jobb og nedgang i inntekt. Det vil kanskje komme år hvor mange flere vil slite i deltidsstillinger, noe som får oss i heldagsjobb til å takke vår herre for vår stressede skjebne og ikke sutre over hvor synd det er i oss som må jobbe 40 timer pr uke.

Det de fleste glemmer å vurdere er at det er endringer i din egen livssituasjon som utgjør den største faren for å gå på en smell. Det kan oppstå «sjokkartede» endringer i din privatøkonomi som følge av innskrenkninger på arbeidsplassen og du må skifte jobb, samlivsbrudd kan oppstå og man må håndtere to bosteder, og man kan bli utsatt for sykdom. Ikke alle har en privatøkonomi som tåler slike sjokk.

Dette problemet gjelder ikke kun unge mennesker. I dagens samfunn er det ikke uvanlig at vi «gamle» låner mye penger. Mister du jobben som 50-åring, er det ikke sikkert at du får tilbake samme lønnsbetingelser eller pensjonsvilkår som du gikk fra. Kanskje vil du slite med å komme deg inn i arbeidsmarkedet igjen, og kanskje må du ta til takke med noe lavere lønn.

Jeg tror ikke det er noen umiddelbar fare for et stort fall i boligprisene og store økonomiske tilbakeslag i Norge. Likevel bør de som tar opp lån i dag ta høyde for at det kan skje en forverring i økonomien. Som bank bruker vi mye tid på rådgiving for å sikre at de valgene du tar med tanke på kjøp av bolig, er tilpasset privatøkonomien din. Vi legger vekt på betjeningsevne, likviditet, sparing, framtid og sikkerhet.

God rådgiving skal sikre at du tar gode og riktige valg.


Jon Håvards tips

Bruk banken din, snakk med rådgiveren din og få gode råd når du skal kjøpe bolig.

Legg opp en månedlig spareavtale når renta er lav og inntektene dine er trygge. På den måten kan du venne økonomien din til et høyere månedlig utgiftsnivå og skru ned sparingen noe om renta går opp. I tillegg har du fort opparbeidet deg en sparebuffer mot dårligere tider.

Vær tålmodig, gjør store kjøp kun når økonomien tillater det. Unngå kredittkortgjeld, forbrukslån og å handle på avbetaling.