Stort apparat klart for enslige, mindreårige flyktninger:

Boom kan bli bom

Sju-åtte personer er ansatt og har sagt opp tidligere stillinger for å ta imot fem–seks enslige, mindreårige flyktninger fra 20. november. Men det er usikkert om det kommer noen.

Lars Fredrik Mørch 

NAMDALSAVISA

Kolvereid: Nærøy kommune kan bli straffet økonomisk fordi flyktningtjenesten har vært på offensiven for å rigge et apparat for mottak av inntil 16 mindreårige, enslige flyktninger. Akkurat slik nærøypolitikerne vedtok i desember 2015, da flyktningstrømmen til landet så ut til å eksplodere.

– Det er kommet færre enn tidligere. Flere enslige, mindreårige får midlertidig bosetting og skal ikke bosettes fast. Fra en opprinnelig prognose på 4.400 flyktninger i denne kategorien, er siste prognose fra Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 30. september 1.750, forklarer Lars Fredrik Mørch, enhetsleder for innvandringstjenesten i Nærøy.

Bare faste stillinger

Prosjektleder Bente Finnestrand ble tilsatt i juni og er i full gang med organisering og planlegging av mottak og bofellesskap for fem–seks enslige, mindreårige flyktninger i

Kolvereid sentrum. Totalt har Nærøy kommune opprettet 7,6 årsverk fordelt på sju-åtte personer, de siste med tiltredelse 1. november. Enhetslederen bekrefter at det er faste stillinger med tanke på mottak også i framtida, og at de nyansatte har sagt opp sine tidligere jobber. Han er glad for at det er en faglig meget solid sammensatt gruppe ansatte.

Endret seg fra i fjor

– Kommunene får refusjon fra staten på 80 prosent av driftsutgiftene. Vi har fått bekreftelse fra Imdi om at kommuner som har sagt ja og rigget mottak, skal være prioriterte for mottak av enslige mindreårige, så vi forventer at vi får flyktningene. Men ikke noe er hundre prosent sikkert, erkjenner Lars Fredrik Mørch.

Enhetslederen er fornøyd med at Nærøy kommune er på offensiven og har valgt å ta imot ballen fra Imdi om de enslige, mindreårige flyktningene.

– Surt om kommunen straffes for å ha tatt utfordringa?

– Jo, det er klart det er en viss risiko. Men da må vi ta dialogen med Imdi. I fjor var det utenkelig at situasjonen skulle bli sånn, og vi kunne ikke sitte på gjerdet, mener Lars Fredrik Mørch.