Rådmannen i Bindal

– Jo da, skyting er idrett

Indre Bindal Skytterlag aksepterte ikke hint om at skyting ikke er idrett og klaget på tildeling av kulturmidler. Nå kan klagen bli tatt til følge.

BLINK? Rådmann Knut Toresen er enig i at skyting er idrett.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

Bindal: Det er i alle fall innstillinga fra rådmann Knut Toresen når Bindal formannskap skal behandle klagen i sitt møte 20. oktober. Toresen foreslår at skytterlaget får 14.000 kroner i kulturmidler.

Vedtak ble bom

Det skapte voldsomt rabalder da Indre Bindal Skytterlag ikke fikk kulturmidler i sommer, og skytterlaget har oppfattet innstillinga fra Bindal idrettsråd som at skyting ikke er akseptert som idrett.

Frikjenner idrettsrådet

I sin saksbehandling erkjenner rådmannen at formannskapets vedtak 3. juni fikk en utilsiktet effekt, der skytterlaget ble skadelidende.

– Rådmannen gir klageren rett i at skytterlagets aktivitet kommer inn under begrepet «idrett», skriver rådmann Knut Toresen.

Rådmannen legger likevel ikke skylda på idrettsrådet.

– Rådmannen mener Bindal idrettsråd forholder seg til Norges idrettsforbunds regelverk på en ryddig og forutsigbar måte når de kun uttaler seg om idrett innenfor NIF, skriver Toresen. Så må politikerne avgjøre om dette blir blink.