Færre enslige mindreårige flyktninger

Koster kommunen mer enn 500.000 kroner i måneden

Sengene er redd opp. Alt er på plass, men de enslige mindreårige flyktningene som Namsos har sagt ja til å bosette, lar vente på seg.

VENTER Rådmann Gunnar Lien og avdelingsleder Anne Finseth Amdal i flyktningtjenesten venter fortsatt på at de enslige mindreårige flyktningene skal komme. Namsos kommune får ei merutgift på over 500.000 kroner i måneden som følge av at flyktningene ikke blir bosatt etter planen og at Namsos vil bosette langt færre enn det direktoratet først ba om.  Foto: Eivind Kvam

Vi ble sterkt oppfordret til å delta i en samfunnsdugnad. Da må det også vurderes ordninger som gjøre at kommunene ikke blir belastet økonomisk.

Namsos-rådmann Gunnar Lien
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Når de kommer, blir det langt færre enn hva det kommunale mottaket er dimensjonert for.