Seks kjørte for fort

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Politiet har holdt laser-kontroll på Fv 17 i Gryta i Namdalseid i tidsrommet klokka 11.00 til 12.30.

I løpet av halvannen time ble det gitt seks forenkla forelegg til sjåfører som holdt for høy hastighet i 60-sonen.

Høyeste hastighet ble målt til 76 km/t.