Seks måneders fengsel etter familievold

En mann, tidligere bosatt i Indre Namdal, er dømt til seks måneders ubetinget fengsel etter flere tilfeller av fysisk og psykisk vold i heimen.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mannen og hans senere ektefelle ble kjent med hverandre på Facebook i 2013 og de flyttet sammen noen måneder senere.

I retten forklarte både domfelte og hans tidligere ektefelle at forholdet var godt i starten.

Etter ei stund oppsto det situasjoner hvor domfelte både kløp, sparket og slo fornærmede. Han truet også med å ta livet av seg selv. Ved flere anledninger dro han også et av kvinnens barn hardt i ørene.

I retten erkjente mannen delvis straffskyld, men han framholdt også at «de var like gode» i de situasjonene som han sto tiltalt for. Mannen forklarte at han også var blitt utsatt for vold fra sin samboer.

Den domfelte mannen ble i oktober i fjor anmeldt etter at de ansatte ved skolens fritidsordning kontaktet barnevernet på bakgrunn av opplysninger fra et av kvinnens barn. Barnet fortalte om vold og krangling. Ved ett tilfelle hadde barna sett at deres mor ble utsatt for vold. Barna ble også truet med vold.

Samme dag som forholdene ble anmeldt til politiet, opphørte samboerforholdet og mannen flyttet ut.

Aktor la ned påstand om ett års ubetinget fengsel, men tingretten konkluderte med seks måneders fengsel. I tillegg må domfelte betale 30.000 kroner i erstatning til kvinnen og 20.000 i erstatning til barna.