Svar på NA-leder

Flere får behandling på sykehus

INNLEGG Elin Rodum Agdestein, stortingsrepresentant Høyre,  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Elin Rodum Agdestein,
stortingsrepresentant Høyre


NA kritiserte på lederplass torsdag 13. oktober regjeringens pengebruk i sykehusene og anklaget helseministeren for brudd på valgløfter.

Bildet som tegnes fortjener både å nyanseres og korrigeres, for i helsepolitikken som ellers er det først og fremst resultatene som teller – ikke hvor mye penger vi bruker.

Faktum er at det har vært større vekst i pasientbehandlingen i norske sykehus på våre fire år i regjering enn de rødgrønne fikk til på åtte. Det er jeg stolt av!

Løftet som Arbeiderpartiet frontet under den forrige stortingsvalgkampen i 2013, var å legge til rette for en million flere behandlinger og utredninger i 2017 enn i 2012.

Målet ble innfridd under den nåværende regjeringen i 2015, ifølge tall fra Samdata samme år.

Arbeiderpartiet satte seg et mål om 1 million flere pasientbehandlinger. Høyre har oppfylt Arbeiderpartiets viktigste helseløfte to år før

tiden og det med en mer effektiv ressursbruk.

I tillegg til at Høyre/Frp-regjeringen har brukt to år mindre på Arbeiderpartiets planlagte løfte, har ventetidene gått ned. Mens helsekøen vokste under de rødgrønne, har den blitt redusert under vår regjering.

Resultatet er at flere får hjelp raskere og helsekøen er redusert med 56.000 personer. Særlig stor er ventetidsreduksjonen innenfor rus og psykiatri.

Dette har vi fått til gjennom en endret politisk kurs og en rekke målrettede tiltak:

  • Vi har fjernet taket for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle
  • Vi har økt betalingen for sykehusenes aktivitet. Det vil si at sykehusene får mer betalt når det behandles flere pasienter.
  • Vi har innført standardiserte pasientforløp/ «pakkeforløp» for kreft som gir gode resultater
  • Vi har innført fritt behandlingsvalg
  • Vi har kjøpt mer ledig kapasitet, tatt i bruk tilgjengelige ressurser både i offentlig og privat sektor
  • Sykehusene har intensivert arbeidet med å redusere ventetider

Her vil jeg trekke frem innsatsen våre egne ansatte ved sykehusene i Namsos og Levanger har gjort for at nordtrønderske pasienter skal vente kortere både på utredning og behandling.

Jeg vil og minne om at Høyre var partiet som gjennom nasjonal helse- og sykehusplan fjernet en mangeårig usikkerhet rundt Namdal Sykehus sin fremtid som fullverdig lokalsykehus. Det vil bety mye for tryggheten til nordtrønderske pasienter i årene som kommer og bidra både til økt behandlingskapasitet og kort ventetid.

Resultatene for pasientene er det viktigste for Høyre. Det handler om å få mer helse ut av pengene som bevilges.