Om Hjortejakt og fakta:

Giganthjort felt på Otterøya

Store hjorter I 1913 ble det felt en hjorteokse med 17 spir og slaktevekt på 180 kilo på Otterøya skriver Svein Andreassen. Faksimile fra NA 13. oktober 2016.  Foto: NA

NAMDALSAVISA

Svein Andreassen,
Otterøya


Stor hjort felt på Otterøya beskrives som «Dette er kongen av Otterøya» dette er en giganthjort, og at det er relativt sjelden å felle en hjort på over 12 spir, og at han har fått has på en med 15 spir er oppsiktsvekkende. At det er en stor opplevelse for jegeren det kan en forstå, men at dette skal være «Kongen av Otterøya» er en annen sak. Årets hjort på Otterøya vil det uten tvil bli.

Det nevnes også at det er en sjeldenhet å felle hjorter på over 100 kilo på Otterøya. Til det må det bare nevnes at det vært år felles flere hjortokser som er over 100 kilo her på Otterøya.

Å felle hjorter i Norge på mer enn 12 spir er ikke heller ikke uvanlig. Det felles mange hjortokser med over 12 spir her i Norge vært år. Det kan også nevnes at det ble felt en hjortokse med 15 spir med ei bra slaktevekt på Otterøya i fjor.

Går vi helt tilbake over 100 år, i 1913, ble det felt 17-spirs hjortokse på Finnanger med ei slaktevekt på hele 180 kilo. Dette er den hittil største hjorten som er felt på Otterøya. Dette vil en tro må være «Kongen av Otterøya» Samtidig kan det nevnes at det på Broum, i 1933 ble felt en annen 17-spiring, men med ei slaktevekt på «bare» 120 kilo.

Høsten 2001 felte Nils Kaldal fra Namdalseid en hjortokse med 12 spir med ei slaktevekt på 132 kilo på Vindseth. I 2009 felte Odd Bjarne Myrvik fra Vemundvik en hjortokse med 14 spir med ei slaktevekt på 142 kilo på samme vald. Det er verken sjelden eller oppsiktsvekkende med slike hjortokser.

Når hjortoksene får 12 spir eller mer med minst tre spir i toppen kalles det for «kapital». Om det er noen som ønsker å høre hjorten brøle på Otterøya så er brunsten nå på sitt høyeste. Den høres både morgen og kveld. Det er på den midtre delen av øya som de flest okser brøler mest.