Må tette taklekkasje på Rørvik

NAMDALSAVISA

RØRVIK: På grunn av manglende bevilgninger til vedlikehold, er taket på Namdalstun i så dårlig forfatning at det er påkrevet med nytt taktekke. Bygninga rommer i dag kontorer og benyttes som dagsenter.

Rådmannen foreslår overfor kommunestyret på at det i denne omgang bevilges 600.000 kroner til fjerning av eksisterende taktekke og nødvendig flikking av undertaket før det legges nytt tak. Rådmannen mener det er ei nødvendig investering i påvente av at det bestemmes hva bygninga skal benyttes til på lengre sikt.