Måtte rundvaske barnehagen på Leka

NAMDALSAVISA

LEKA: Det har ikke vært utført ordentlig hovedrengjøring ved Leka barnehage se siste årene. De ansatte tok derfor skurebøtta og vaskeklutene i egne hender. De brukte 20 timer på å vaske storbarnsavdelinga.

Nå har de ansatte søkt kommunen om å få dekket arbeidet, og rådmannen foreslår overfor kommunestyret på at det bevilges 5.600 kroner. I saksdokumentene skriver rådmannen at det ikke har vært utført ordinært hovedrenhold på grunn av sykmeldinger og permisjoner i kommunens faste renholdsstab.