Statlig utbygging: Bayers første lov

NAMDALSAVISA

BAYER:

Noen mennesker er så heldige at de har fått ting oppkalt etter seg, til og med lover. Det siste gjelder personer som Parkinson og Murphy. Jeg har i mitt stille sinn beundret dem, og tenkt at dette skulle jeg gjerne ha kommet på selv.

Parkinsons lov sier litt forenklet at et arbeid alltid tar den tiden som er avsatt til det. Setter man av lang tid, så tar det lang tid.

Murphys lov er kanskje den mest kjente og den som vi oftest kommer i kontakt med. Den handler om tings iboende faenskap og lyder omtrent slik: Alt som kan gå galt, går galt. Her kjenner jeg meg igjen!

Nå skal jeg lansere Bayers første lov. Men først litt bakgrunn. I min forrige skrivelse omtalte jeg det nå så berømte byggeprosjektet ved og under Stortinget. Dagbladet kunne fortelle at PST hadde ytret seg om sikkerheten på stedet i 2013, og nå i 2016 var byggingen i full gang med overskridelser og alt til faget henhørende.

Dette var bemerkelsesverdig raskt. Ellers hører vi at statlige prosjekter ofte tar både 10 og 15 år fra ide til gjennomføring. Her tok det bare tre år.

Dermed var Bayers første lov klar. Den lyder: DEN TIDEN DET TAR Å FULLFØRE ET STATLIG PROSJEKT ER PROPORSJONAL MED AVSTANDEN FRA STORTINGET TIL DET STEDET DER PROSJEKTET SKAL GJENNOMFØRES.

I klartekst betyr det at jo lenger unna Oslo ting skal foregå, desto lengre tid tar det å realisere dem.

Jeg er veldig stolt av denne loven. Jeg tror ikke den vil bli omfavnet av verken Storting eller styringsverk, men noen vil kanskje more seg og nikke gjenkjennende.

Mitt eneste problem er at loven ikke får mitt egentlige navn ettersom jeg skriver under pseudonym. Derfor kommer Bayers andre lov: Skriv aldri under pseudonym, da er det ingen som får vite om at du eventuelt har tenkt ut noe lurt.