Widerøe fortsetter flygningene i Namdalen

Samferdsels-departementet innstiller Widerøe som kontraktvinner på drift av regionale ruteflygninger i Namdalen og Nord-Norge fra 1. april 2017.

VANT KONTRAKT Widerøe fortsetter med flygningene i Namdalen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Widerøe fortsetter med ruteflygningene fra Namsos og Rørvik lufthavn fra 2017.

– Jeg er ikke overrasket over at Widerøe vant anbudet fordi selskapet har vært en god samtalepartner tidligere når det gjelder rutetilbud. Jeg vil umiddelbart ta initiativ til en kontakt med Widerøe for å få på plass et godt rutetilbud for de namdalske flypassasjerene, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

Widerøe var eneste selskap som leverte tilbud til Samferdselsdepartementet på strekningen Værnes-Namsos-Rørvik. Selskapet vant også alle kontrakter på ruteområdene i Nord-Norge.

– Nord-Norge er på grunn av lange avstander en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene i Nord-Norge sikrer regjeringa et godt og markedstilpasset flytilbud i disse regionene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet lyste 2. juni 2016 ut nytt anbud på regionale ruteflyginger i Norge-Norge. Flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 13 ruteområder for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022.