Framtidas flerbrukshall

Fyret på Jøa som snart er klart til bruk er Norges mest teknisk avanserte bygg i sitt slag.

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

JØA: – Nå får Jøa snart Nord-Trøndelags første kunstisflate og det er jo en liten milepæl i seg selv, sier overingeniør ved Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU, Bjørn Aas.

Men hvorfor snakke om kunstis utendørs når vi skal se på en innendørs svømme- og flerbrukshall? Ganske enkelt fordi kunstisbanen er en viktig del av energisystemet i den nye hallen og fungerer både som solfanger og varmeveksler.

Forskning og utvikling

Sentralt i prosjektet står en offentlig forsknings– og utviklingskontrakt, utviklet i samarbeid med SIAT, Innovasjon Norge og NHO.

– Dette er et av de mest avanserte tekniske byggene i sitt slag i hele landet, som vil endre energibruken og bidra til betydelig reduserte kostnader i drifta av norske svømmehaller, forklarer han.

Aas berømmer Fosnes kommune for å ha valgt å investere med tanke på å senke driftskostnader.

– Vi snakker typisk om en innsparing i størrelsesorden 30 prosent, anslår han.

Totalentreprisen har vært delt mellom GL-bygg i Overhalla som har levert et bygg i passivstandard med tanke på isolasjon, tetthet, ventilasjon og andre faktorer kjent fra passive bolighus.

– Det har gitt noen utfordringer med tanke på tilpasninger og tetthet, men selve byggeprosessen har gått veldig greit, sier prosjektleder Øystein Homstad i GL-bygg.

Grannes VVS har hatt entreprisen på den tekniske delen av anlegget.

Ny teknologi

Hjertet i systemet er ei varmepumpe på hele 130 kW som bruker CO2 som kuldemedium, en teknologi som er forholdsvis ny i markedet, og dette anlegget er tatt fram spesielt for Fyret på Jøa. Den sørger for oppvarming av selve bygninga og vannet til svømmebassenget.

Som en del av totalprosjektet er varmesystemet i hallen bygd med kapasitet for å også varme opp skolen, slik av ved sida av ei energieffektiv løsning får kommunen samtidig sanert den gamle oljefyren.

– En ekstra miljøgevinst og en kostnad vi uansett hadde blitt nødt til å ta, sier teknisk sjef Knut Skreddernes.

Det aller meste av komponenter, systemer og tekniske innretninger er vanlig handelsvare. Det som gjør løsningene spesielle er måten det er satt sammen på og graden av automatisering med tanke på drift, vedlikehold og energiutnyttelse.

Når alt står ferdig er prisen omkring 87 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Med omkring 18 millioner kroner i spillemidler, støtte fra Enova på omkring to millioner, utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge og momskompensasjon får Fosnes framtidas flerbrukshall til litt mer enn prisen av en vanlig hall.

Bygget er på omkring 3.000 kvadratmeter. Fordelt på blant annet idrettshall på 32 x 22 meter, bibliotek, svømmehall – 12,5 meters lengde med heve og senkebunn, skytebane, kafe- og mingleområde, treningsrom samt kjøkken og garderober.

– Jeg er stolt over at kommunen i samarbeid med entreprenørene og forskningsmiljøet har fått gjennomført prosjektet, og gleder meg til å fortsettelsen med å fylle bygget med innhold, sier ordfører Trygve Sandvik.

Om knapt to uker – 1. november – skal bygget vært klart til bruk, mens den offisielle åpningsfesten i den nye storstua på Jøa blir 27. januar 2017.