Tar opp Namsos flyktningregning i Stortinget

Venstre kommer til å spørre Sylvi Listhaug om ekstraregninga Namsos må ta på grunn av at mottaket av flyktninger blir lavere enn først antatt.

OPP I STORTINGET Stortingsrepresentant Iren Opdahl for Venstre skal ta opp Namsos kommunes utfordring i Stortinget. 

NAMDALSAVISA

OSLO: Møtende stortingsrepresentant Iren Opdahl for Venstre er forundret over oppslaget i Namdalsavisa 12. oktober, hvor det vises til at Namsos kommune får en ekstraregning på grunn av at mottaket av flyktninger til kommunen blir lavere enn tidligere antatt.

Opdahl mener det ser ut som om kommunikasjonen mellom stat og kommune har vært for dårlig i denne saken.

– Dersom det er slik at staten nærmest har brutt en inngått avtale med Namsos kommune så mener vi dette bør kompenseres fra statlig hold. Vi ønsker å se nærmere på kommunikasjonen i forkant av situasjonen som nå har oppstått. Derfor spør vi Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug om dette, sier Opdahl.

Leder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe er fornøyd med at møtende stortingsrepresentant Opdahl ser nærmere på saken.

– Vi i Venstre i Namsos er opptatt av at det skal være en god og ryddig dialog mellom stat og kommune. Dersom det er slik at de ulike aktørene har misforstått hverandre er det grunn til å ettergå denne kommunikasjonen slik at lignende episoder kan unngås i fremtiden. I tillegg mener vi selvfølgelig at Namsos kommune må kompenseres dersom statens bestilling viser seg å ha vært mangelfull, sier Knappe.