Vil bygge ny brannstasjon i Barlia

– Det ligger i kortene at den nye brannstasjonen blir i Barlia, sier teknisk sjef i Overhalla kommune.

NY BRANNSTASJON Av de sju alternativene som ble vurdert, kom Namdal brann- og redningsvesen fram til at Barlia er det beste alternativet til lokalisering av ny brannstasjon. Teknisk sjef i Overhalla kommune, Roger Johansen, sier at mye tyder på byggestart til våren. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: I september ble det klart at Overhalla kommune hadde kjøpt Barlia av Nord-Trøndelag fylkeskommune til 1,6 millioner kroner. Nå tyder mye på at skole blir erstattet med brannstasjon.

Sju alternativer

– Vi har bedt om en uttalelse fra Namdal brann- og redningsvesen om plassering av en ny brannstasjon, og de peker på at Barlia er det beste alternativet, sier Johansen.

Gruppa har vurdert sju plasseringer for en ny brann-stasjon, deriblant inkludert Skogmo industriområde, et kyllingfjøs på Himo og den gamle husmorsskolen i Barlia.

Innstilling til vedtak

– Vi kommer til å lage en innstilling til vedtak i neste kommunestyremøte. Det ligger i kortene at den nye brannstasjonen i Overhalla kommune blir bygget i Barlia, sier Johansen.

– Hvorfor Barlia?

– Det har blitt foretatt tester på innsatstid fra alternativene, og Barlia ligger godt plassert med tanke på hovedbrannobjektet i kommunen, som er helsesenteret. Det skal være mindre enn ti minutter utrykningstid - noe man har funnet ut at man ligger godt innenfor kravet fra Barlia, sier teknisk sjef Johansen.

Byggestart til våren?

– I tillegg ser vi at de fleste trafikkulykker i kommunen skjer fra Øyesvold og sørover. Barlia ligger strategisk godt plassert til å kunne dekke hele kommunen på en tilfredsstillende måte, sier Johansen.

– Hva er tidsperspektivet på utbygging?

– Hvis vi får et positivt vedtak i november, så kommer vi snarlig til å tilpasse tegninger til tomt og legge det ut på anbud, sier han.

– Og byggestart?

– Nå skal det først opp i formannskapet 3. november, før kommunestyremøtet 14. november, men hvis alt går som vi tror, kan første spadetak bli tatt allerede til våren.